• Contact
standaard header hoe verder

ABP publiceert jaarverslag over 2022

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
28 april 2023

Vandaag hebben wij ons jaarverslag over 2022 gepubliceerd. We blikken daarin terug op een onzeker jaar, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Toch konden we vorig jaar 2 keer de pensioenen van onze deelnemers verhogen. Ook zetten we flinke stappen in de voorbereiding op de nieuwe regels voor pensioen. En we lanceerden ons nieuwe klimaatbeleid.

Financiële positie laat verhoging van pensioenen toe

Het is onze ambitie om de pensioenen van onze deelnemers te laten meegroeien met de stijging van de prijzen.
 

 • Eind november 2022 besloten we de pensioenen voor 2023 te verhogen met 11,96%. Dit is gelijk aan de prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022.
 • In juli 2022 hadden we de pensioenen al tussentijds verhoogd met 2,39%. Dit is gelijk aan de prijsstijging van een jaar eerder.

We konden de pensioenen verhogen, doordat onze financiële positie goed genoeg was. En doordat we gebruik konden maken van soepelere regels. Uiteraard hebben we bij beide verhogingen de belangen van álle deelnemers evenwichtig afgewogen.

U leest meer over onze financiële positie in 2022 vanaf pagina 32 in het jaarverslag.

Met vertrouwen naar het vernieuwde pensioenstelsel

2022 was een jaar van tegenstrijdige ontwikkelingen. Voor het eerst sinds 2008 hadden we een flink negatief beleggingsresultaat. En toch konden we 2 keer de pensioenen verhogen. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak van de nieuwe regels voor pensioen.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Wij zijn blij dat er in 2022 grote stappen zijn gezet voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we de goede dingen uit het huidige stelsel behouden. Ook in het vernieuwde stelsel blijven we pech en geluk met elkaar delen en krijgen deelnemers een leven lang pensioen. Zij moeten daarop kunnen vertrouwen. Wij hopen van harte dat de nieuwe wet op 1 juli ingaat. Want daarmee wordt het pensioen persoonlijker en duidelijker. En sluit de pensioenopbouw beter aan bij de meer dynamische loopbaan van veel deelnemers.”

Onze deelnemers merken nog weinig van de nieuwe regels voor pensioen. Toch hebben we in 2022 achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van de overgang naar de nieuwe pensioenregels. Zo hebben we (doorlopend) onze processen klantgerichter gemaakt en hebben we uitgangspunten opgesteld voor de nieuwe dienstverlening. Daarnaast hebben we samen met de pensioensector de website onsnieuwepensioen.nl ontwikkeld.

Op verschillende plekken in ons jaarverslag vindt u meer informatie over de nieuwe regels voor pensioen.

Een goed pensioen in een leefbare wereld

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit en natuur vormen steeds grotere bedreigingen voor ons allemaal. Daarom lanceerden we eind 2022 ons nieuwe klimaatbeleid. Met nieuwe maatregelen spelen we in op de risico’s die een veranderend klimaat en klimaatwetgeving hebben op onze beleggingen. Daarnaast willen we met aantrekkelijke investeringen een positieve invloed hebben op een leefbare wereld. We streven naar een CO2-vermindering van 50% in 2030, ten opzichte van 2019. Verder willen we in 2030 € 30 miljard beleggen in de klimaattransitie. Bij elke beleggingsbeslissing letten we op rendement, risico, kosten en de prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Prestaties in 2022
Wij hebben meetbare klimaatdoelstellingen voor 2025. Deze doelstellingen hebben we in 2022 gehaald of overtroffen:
 

 • Belegd vermogen in Duurzame Ontwikkelingsdoelen
  Eén van de doelstellingen is om 20% van het vermogen belegd te hebben in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Na een percentage van 18,1% in 2021 kwamen we eind 2022 uit op 20%.
 • CO2-voetafdruk
  Daarnaast moet de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in aandelen 40% lager zijn dan in 2015. Eind 2020 hadden we deze doelstelling al behaald. Na 48% in 2021 kwamen we eind 2022 uit op 58%.
 • Betaalbare en duurzame energie
  Een ander klimaatdoel voor 2025 is dat we € 15 miljard belegd hebben in het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Betaalbare en duurzame energie’ (SDG 7). Eind 2022 was dit € 18,4 miljard.

U leest meer over duurzaam en verantwoord beleggen vanaf pagina 56 in het jaarverslag.

Kosten voor vermogensbeheer

De absolute bedragen voor vermogensbeheer waren hoog in 2022. Dat kwam onder meer door de grootte van onze beleggingsportefeuille. Maar de totale prestatievergoedingen zijn fors gedaald in 2022 ten opzichte van 2021. In het bijzonder de prestatievergoedingen bij Private Equity en Bedrijfsobligaties daalden, terwijl bij Hedgefondsen en Aandelen ontwikkelde landen juist sprake was van een stijging.

Wij hebben onszelf de vraag gesteld of het maatschappelijk verantwoord is om dit soort bedragen te betalen. En wat wij kunnen doen om in het belang van onze deelnemers te zorgen voor goede rendementen tegen mogelijk lagere kosten. Daarom hebben we vorig jaar aan onderzoeksbureau Mercer gevraagd om onderzoek te doen naar de kosten van het vermogensbeheer voor onze totale beleggingsportefeuille in 2021. De inzichten uit dit onderzoek zijn er nu. Het bestuur gaat aan de hand hiervan kijken hoe wij zaken kunnen aanpassen op het niveau van de individuele beleggingscategorieën.

Meer feiten en cijfers van 2022

Wilt u meer feiten en cijfers uit het jaarverslag 2022 lezen? We hebben ze voor u verzameld op deze website