standaard header hoe verder

Financiële positie iets verbeterd door positief beleggingsresultaat

ABP in het 1e kwartaal
20 april 2023

De financiële positie van ABP verbeterde licht in het 1e kwartaal van 2023. De rente daalde licht met 0,1%, waardoor we meer geld (€ 6 miljard) in kas moeten hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Maar we behaalden ook voor het eerst sinds een jaar een positief beleggingsresultaat: +2,3%. Het beschikbaar vermogen steeg daardoor met bijna € 11 miljard naar € 470 miljard. Dit maakte de stijging van de verplichtingen meer dan goed. Waardoor de actuele dekkingsgraad steeg van 110,9% naar 111,9%. De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk op 118,6%.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Ik ben blij dat we na een onrustig beleggingsjaar in 2022 dit kwartaal weer geld verdiend hebben met onze beleggingen. Onze financiële positie is op orde en we hebben wat vet op de botten.

Ik kijk uit naar het moment dat de Eerste Kamer instemt met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Ze nemen terecht de tijd om deze wet zorgvuldig te bestuderen. Tegelijkertijd is het voor ons bij ABP helder dat de wet er moet komen: al onze deelnemers zijn gebaat bij een vernieuwd, modern pensioenstelsel. Een stelsel dat past bij de werkende deelnemer die vaker van baan wisselt en die een geïndexeerd pensioen wil. En dat ook past bij gepensioneerden, bij wie soms veel pensioengeld niet op de bankrekening is beland maar door strenge regels in de buffer is blijven hangen. Dat kan en moet anders. Ik ga ervan uit dat de Eerste Kamer dat ook vindt en dus instemt met de Wtp. Wij zijn begonnen met een gedegen voorbereiding om de overgang soepel te laten verlopen. Ons verhuisplan richt zich nog steeds op 2026.”

Wat kunt u als deelnemer verwachten?

Op 1 januari van dit jaar ging de pensioenverhoging van 11,96% in. Deelnemers die nog pensioen opbouwen, zien dit terug in MijnABP. Gepensioneerden hebben het al op hun betaalrekening gezien. Voor de rest van dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Eind november beoordelen we op basis van de financiële positie of de pensioenen in 2024 veranderen of gelijk blijven.

Actuele dekkingsgraad stijgt, beleidsdekkingsgraad blijft gelijk

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds (€ 470 miljard) en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€ 420 miljard). In het 1e kwartaal van 2023 steeg de actuele dekkingsgraad van 110,9% naar 111,9%.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen (indexatie). In het 1e kwartaal van 2023 veranderde de beleidsdekkingsgraad niet: 118,6%.

Positief rendement van +2,3%

Het beschikbare vermogen van ABP steeg in het 1e kwartaal van € 459 miljard naar € 470 miljard. We boekten in die periode een rendement van +2,3% (+€ 10,7 miljard). Deze groei was vooral te danken aan de aandelenportefeuille.

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 1e kwartaal van 2023? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.