Stijging rente zorgt weer voor betere financiële positie

ABP in het 3e kwartaal
20 oktober 2022

Voor het 3e kwartaal op rij boekte ABP een negatief rendement op haar beleggingen: -€25,8 miljard. En toch steeg de actuele dekkingsgraad in het 3e kwartaal met 1,5% naar 124,2%. Net als in het eerste half jaar komt deze stijging vooral door de stijging van de rente. Hierdoor hoeven we minder geld (-€26 miljard) in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Dat maakt het verlies op de beleggingen weer goed. Doordat de actuele dekkingsgraad steeg, ging ook de beleidsdekkingsgraad omhoog. Deze steeg naar 116,4%.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “De prijzen stijgen enorm. Daar hebben we allemaal last van en we zien helaas ook schrijnende situaties. Het is dan ook goed te begrijpen dat onze deelnemers uitkijken naar een nieuwe verhoging van het pensioen. Want alle deelnemers zijn daar op korte of langere termijn bij gebaat. Het ligt, gezien onze financiële positie, in de lijn der verwachting dat we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen.

Op onze bestuurstafel ligt nu de vraag welke verhoging verantwoord is. En dat is meer dan een simpele rekensom. In de eerste plaats moeten we rekening houden met de belangen van alle groepen deelnemers. Als we meer pensioen gaan uitbetalen, moeten we ook ervoor zorgen dat er voldoende in de gezamenlijke pot overblijft voor jongeren die nog (lang) niet aan pensioen toe zijn. Daarnaast leven we in een onrustige tijd, waarin de financiële markten het slecht doen en we vermogen verliezen. En tot slot moet ABP ook voor de langere termijn financieel gezond blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Wij staan nu voor de afweging wat verantwoord is in het licht van de feitelijke prijsstijging van 12%.”

 

Wat kunt u als deelnemer verwachten?

Eind november van dit jaar beoordelen we of en met hoeveel we de pensioenen kunnen verhogen in 2023. Daarbij kijken we naar de financiële positie van eind oktober en naar de prijsstijging tussen september 2021 en september 2022 (12% volgens het CBS). We houden rekening met de belangen van alle groepen deelnemers. Het bestuur bepaalt welke verhoging hierbij past.

Dekkingsgraden gestegen

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds (€460 miljard) en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€370 miljard). In het 3e kwartaal van 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van 122,7% naar 124,2%. In deze dekkingsgraad zijn de gevolgen van de toegenomen levensverwachting al verwerkt. In de eerste 3 kwartalen van dit jaar steeg de actuele dekkingsgraad van 110,6% naar 124,2%.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg in het 3e kwartaal van 2022: van 111,6% naar 116,4%. In de eerste 3 kwartalen van dit jaar steeg de beleidsdekkingsgraad van 102,8% naar 116,4%.

Negatief rendement van -5,3%

De voortdurende coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben nog steeds een negatieve invloed op de financiële markten. ABP boekte in het 3e kwartaal dan ook een negatief rendement van -5,3% (-€25,8 miljard). Over de eerste 3 kwartalen van 2022 was het rendement -16,6% (-€91,5 miljard).

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 3e kwartaal van 2022? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.