4 nieuwe leraren van het jaar gekozen

Steffie van der Meijden, Lennart van der Meulen, Erik Ex, Dimitri van Dillen
6 oktober 2022

Op de Dag van de Leraar zijn de winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke happening in Laren. Andrew Niemeijer, voorzitter Stichting Leraar van het Jaar, en Dennis Wiersma, minister Primair en Voortgezet Onderwijs, maakten de winnaars bekend. De titel Leraar van het Jaar wordt in 4 categorieën uitgereikt: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

De winnaars

Speciaal onderwijs: Steffie van der Meijden, VSO Heuvelrug College

Steffie blinkt uit door een excellente samenwerking in de klas en met het team. Op zo’n manier dat het onderwijs optimaal aansluit bij de onderwijsbehoefte en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. Door haar aanstekelijke enthousiasme en het hart voor alle leerlingen is zij de perfecte ambassadeur is voor het beroep van leraar in het so.

Primair onderwijs: Lennart van der Meulen, De Gouden Griffel

Elk kind zien, is kansen creëren in een betekenisvolle, veilige leeromgeving waar je mag zijn wie je bent. Lennart is betrokken bij het versterken van het onderwijs op school dat de basis vindt in groei van leerlingen en leraren. Hij doet dit aan de hand van actieve en coöperatieve werkvormen en evalueert het effect van het eigen handelen. Hiermee trekt hij de stoute schoenen aan en gaat graag met de minister in gesprek.

Voortgezet onderwijs: Erik Ex, Cygnus Gymnasium

Erik denkt expliciet na over de invulling van het onderwijs en is volgens de jury vakinhoudelijk sterk. Hij wil zijn leerlingen iets meegeven en wil hen kennis bijbrengen. Daarbij vindt hij het echt belangrijk dat leraren meer met en van elkaar leren en wil daar als leraar van het jaar nadrukkelijk aandacht voor vragen.

Mbo: Dimitri van Dillen, ROC van Twente

Dimitri zet zijn studenten altijd op de eerste plaats en durft het anders te doen dan andere leraren. Daarbij sluit hij aan bij de belevingswereld van studenten en biedt hij collega’s de ruimte om hier bij aan te haken. Hij volgt zijn eigen passie en vindt het belangrijk dat zijn studenten dat ook doen. Dit doet hij door technologische middelen in te zetten, afhankelijk van hoe de student het beste leert. Zijn rebelse enthousiasme is aanstekelijk en daarom denkt de jury dat hij een goede ambassadeur is.

De vier winnaars zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep en ambassadeur binnen hun sector. Dat betekent dat ze gedurende het jaar impact maken door op verschillende momenten het onderwijsvak te promoten en zich in te zetten voor thema’s die de kwaliteit van de beroepsgroep raken. Zij worden vaak uitgenodigd in talkshows, participeren in onderwijsdebatten met collega’s, beleidsmakers.

Stichting Leraren van het Jaar

Sinds 1999 wordt de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Inmiddels is de groep van 40 Leraren van het Jaar uitgegroeid tot de Stichting Leraren van het Jaar. Deze stichting wordt bestuurd door leraren en werkt zonder middelen van derden aan de realisatie van haar doel: ambassadeur zijn voor kwalitatief leraarschap en de promotie van het vak leraar.