• Contact
Man en vrouw op bankje

Nieuwe pensioenpremie in 2023

24 november 2022

Het premiepercentage gaat omhoog in 2023

In 2020 besloot ABP om het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. De reden hiervoor was dat het fonds lagere rendementen verwachtte. De verhoging van het premiepercentage in 2023 is de laatste stap van deze verhoging. Het premiepercentage stijgt van 25,9% naar 27,9%. Hiervan betaalt uw werkgever 19,53%. Het percentage dat u betaalt, gaat van 7,93% naar 8,37%.

U gaat niet automatisch meer betalen

Het franchisebedrag is het deel van uw inkomen waarover u geen pensioenpremie betaalt. Deze franchise gaat in 2023 omhoog. Daardoor betaalt u premie over een kleiner deel van uw inkomen. Dit betekent dat het hogere premiepercentage niet automatisch inhoudt dat u maandelijks meer premie gaat betalen dan nu. 

Bij een lager inkomen gaat de premie enkele euro’s omlaag. En bij een hoger inkomen stijgt de premie licht. Stel u heeft op dit moment een bruto inkomen van € 2.600 per maand, dan wordt de premie enkele euro’s lager, op basis van dat inkomen. En bij een inkomen van € 3.500 bruto per maand wordt de premie ongeveer € 1 hoger.
Mogelijk gaat uw inkomen omhoog in 2023. In dat geval groeit het deel van uw inkomen waarover u pensioenpremie betaalt. Daardoor kan de stijging van de pensioenpremie in euro’s hoger uitvallen.

Nu u hier toch bent: gebruikt u al MijnABP?

Met de online tools binnen MijnABP kunt u grip houden op uw pensioen. U kunt rekenen, uw opgebouwde pensioen bekijken, wijzingen in uw situatie doorgeven of vooruitkijken.

Deelnemers die gebruik maken van MijnABP geven aan dat ze een geruster gevoel hebben over hun pensioen. Dat wilt u toch ook?