Premiepercentage militairen voor 2023 is bekend

24 november 2022

Het bedrag dat u maandelijks aan pensioenpremie betaalt, verandert in 2023. Het premiepercentage stijgt licht, dus in de basis gaat uw premie omhoog. Doordat u premie gaat betalen over een kleiner deel van uw inkomen, gaat uw premie in euro’s omlaag. Tenzij uw inkomen sterk omhoog gaat in 2023. Dan kan de premie toch licht stijgen.

 

Het premiepercentage gaat omhoog

Het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2023 van 24,7% naar 24,9%. Hiervan betaalt uw werkgever 17,43%. Het percentage dat u betaalt, gaat van 7,41% naar 7,47%.

De premie gaat in euro’s omlaag

Het franchisebedrag is het deel van uw inkomen waarover u geen pensioenpremie betaalt. Deze franchise gaat in 2023 omhoog. Daardoor betaalt u premie over een kleiner deel van uw inkomen. Het gevolg is dat uw pensioenpremie in euro’s lager uitvalt in 2023. Stel u heeft op dit moment een bruto inkomen van € 3.500 per maand, dan wordt de premie ongeveer € 7 lager, op basis van dat inkomen.

Stijging inkomen kan leiden tot lichte stijging premie

Mogelijk gaat uw inkomen omhoog in 2023. In dat geval groeit het deel van uw inkomen waarover u pensioenpremie betaalt. Daardoor kan de daling van de pensioenpremie in euro’s kleiner uitvallen. Bij een grote stijging van uw inkomen, kan de premie licht stijgen.