• Contact

ABP publiceert jaarverslag over 2021

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
6 mei 2022

Vandaag hebben wij ons jaarverslag over 2021 gepubliceerd. We blikken daarin terug op een jaar waarin corona weer een hoofdrol speelde. Voor de financiële positie van ABP was 2021 een goed jaar. En op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen behaalden we 2 belangrijke doelen. We hebben de belangrijkste resultaten uit 2021 voor u op een rij gezet.

Verbetering financiële positie

Financieel was 2021 een goed jaar voor ABP. Toch was onze financiële positie aan het einde van het jaar niet goed genoeg voor een pensioenverhoging. Daarvoor moeten we kijken naar de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg in 2021 van 87,6% naar 102,8%.

Voor een pensioenverhoging moet deze dekkingsgraad minimaal 110% zijn. Er ligt een voorstel om de wet aan te passen. Deze grens gaat dan per 1 juli 2022 omlaag naar 105%. Als we de pensioenen mogen verhogen, is het onze intentie dit te doen. We nemen dan een besluit op basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers.

De actuele dekkingsgraad steeg in 2021 van 93,5% naar 110,6%. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen ons beschikbare vermogen en alle pensioenverplichtingen. We hebben het dan over de waarde van de pensioenen die we nu betalen en alle pensioenen die we in de toekomst gaan betalen.

Het rendement op de beleggingen speelde een belangrijke rol bij de stijging van de dekkingsgraad. We behaalden in 2021 een rendement van 11,4% (2020: 6,6%). Dat is een bedrag van € 56,3 miljard. Daardoor stegen ook de kosten.

U leest meer over onze financiële positie in 2021 vanaf pagina 31 van het jaarverslag.

Stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen

In oktober 2021 maakten we bekend dat we stoppen met beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. We vinden dat er meer vaart gemaakt moet worden met de energietransitie. Het gaat om een belegd vermogen van ruim € 15 miljard. Dat is bijna 3% van het totale vermogen. We verwachten dat we het grootste deel in het eerste kwartaal van 2023 hebben verkocht. We verwachten geen negatief effect op het rendement.

Toename beleggingen in Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Eind 2021 hadden we ongeveer € 99 miljard belegd in bedrijven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2020 was dat nog € 81 miljard. Deze 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. Het doel is om tot een betere en duurzame wereld te komen. Voorbeelden zijn goed onderwijs voor iedereen, klimaatactie en gezondheidszorg waar iedereen terecht kan.

Onze beleggingen in deze doelen noemen we Sustainable Development Investments (SDI’s). Voor SDI’s gelden dezelfde eisen voor rendement, kosten en risico als voor onze andere beleggingen. Eind 2021 bestond 18,1% van onze beleggingen uit SDI’s. Ons doel voor 2025 is om 20% van het vermogen in SDI’s beleggen.

 

Belangrijke klimaatdoelstellingen behaald

ABP heeft meetbare klimaatdoelstellingen voor 2025.

CO2-voetafdruk
Eén daarvan is dat de CO2-voetafdruk van onze aandelen beleggingen in 2025 40% lager moet zijn dan in 2015. Eind 2020 hadden we deze doelstelling al behaald. Eind 2021 kwamen we uit op 48%. De kleinere CO2-voetafdruk komt onder andere doordat we ons insluitingsbeleid hebben aangescherpt. Daardoor hebben we onze beleggingen in een aantal bedrijven die veel CO2 uitstoten, verkocht. Ook richten we ons op bedrijven die weinig CO2 uitstoten in vergelijking met andere bedrijven in hun sector.

Betaalbare en duurzame energie
Een ander klimaatdoel voor 2025 is dat we € 15 miljard hebben belegd in het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Betaalbare en duurzame energie’ (SDG 7). Het gaat dan bijvoorbeeld om beleggingen in (producenten van) hernieuwbare energie en in ‘groene’ obligaties. Met die obligaties financieren bedrijven en overheden groene projecten. Eind 2020 zaten we al in de buurt met € 13,8 miljard. In 2021 gingen we over de grens van € 15 miljard. Aan het einde van het jaar hadden we € 18,5 miljard belegd in betaalbare en duurzame energie. Ook dit doel voor 2025 hebben we daarmee al behaald.

Het behalen van deze doelen is een van de redenen waarom we onze klimaatdoelstellingen voor 2025 verder aanscherpen. In 2022 komen we met nieuwe doelstellingen.

U leest meer over duurzaam en verantwoord beleggen vanaf pagina 36 van het jaarverslag.

 

Meer feiten en cijfers van 2021

Wilt u meer feiten en cijfers uit het jaarverslag 2021 lezen? We hebben ze voor u verzameld op deze website. Het volledige jaarverslag vindt u hier als klikbare pdf.

Geef uw mening

Wij horen graag wat u van ons jaarverslag vindt. U kunt dit laten weten via jaarverslag@abp.nl.