Welke invloed kan oorlog in Oekraïne hebben op uw pensioen?

15 maart 2022

We zijn geschokt door de gebeurtenissen in Oekraïne en leven mee met de mensen daar. Als u de beelden ziet, is pensioen vast niet het eerste waaraan u denkt. Tegelijk is het ook begrijpelijk als u wel vragen heeft.

 

Daarom geven we u een tussentijdse update. Volgende maand volgt meer informatie in onze kwartaalupdate.

Wat gebeurde er in februari?

Vandaag werd bekend dat de actuele dekkingsgraad van 28 februari 2022 uitkwam op 111,0%. Eind januari was dat nog 107,9%. Dat is een verbetering van onze financiële positie. Dit ondanks de oorlog in Oekraïne die begon op 24 februari. De 4 dagen tot het einde van de maand waren te kort om echt van invloed te kunnen zijn.

Welke invloed kan een oorlog hebben?

Door een oorlog is er vaak veel onrust op de financiële markten. Daardoor kunnen verschillende beleggingen meer of minder waard worden. De situatie in Oekraïne kan ook invloed hebben op de rente. Die is nu nog erg laag. Als de rente stijgt, hoeven we minder geld opzij te zetten om (straks) alle pensioenen te betalen. Dan dalen onze verplichtingen en verbetert onze financiële positie. Welke effecten straks het meeste invloed hebben, weten we nog niet.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Voor uw pensioen is vooral de beleidsdekkingsgraad belangrijk. Dat is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Een stijging of daling van de actuele dekkingsgraad in een bepaalde maand ziet u hierin dus maar beperkt terug. De beleidsdekkingsgraad is stabieler. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als belangrijke graadmeter bij belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld over de jaarlijkse verhoging van uw pensioen (indexatie). De structurele ontwikkeling van de dekkingsgraad is tot nu toe positief. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg in februari: van 103,9% naar 105,0%. Lees hier meer over onze dekkingsgraden.

Wat doet ABP?

Veel hangt af van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt. Wat doet de politiek? En hoe reageren de financiële markten? Dat is moeilijk te voorspellen. We houden het scherp in de gaten en houden rekening met alle scenario’s. We houden u op de hoogte van de gevolgen voor de financiële positie van ABP. 

ABP heeft begin deze maand besloten om alle resterende beleggingen in Russische bedrijven te verkopen. ABP had op 24 februari 2022 voor ongeveer € 520 miljoen (minder dan 0,1 % van het belegd vermogen) aan beleggingen in Rusland.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact met ons op. U kunt bellen, chatten, mailen of een brief schrijven. Wij helpen u graag.