• Contact

Terugblik 2021: een goed jaar voor onze financiële positie

26 januari 2022

Ook 2021 was door de coronapandemie een zwaar jaar voor velen. Voor de financiële positie van ABP was het een goed jaar. De actuele dekkingsgraad steeg met 16,7% naar 110,2%. Het rendement op de beleggingen was 11,1% en het vermogen van het fonds groeide naar €550 miljard. Ook de beleidsdekkingsgraad nam toe; deze stond eind 2021 op 102,8%. In dit bericht blikken we terug op 2021 en geven we een doorkijk naar 2022.

Vooruitblik 2022

“Pensioenverlaging is uit beeld geraakt, we kunnen zelfs voorzichtig gaan nadenken over pensioenverhoging”, aldus Harmen van Wijnen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van ABP. “We hebben de afgelopen jaren ervoor gepleit om de pensioenen eerder te kunnen verhogen en zijn blij als dit weer kan. Vanaf 1 juli dit jaar zal de minimale beleidsdekkingsgraad waarbij we mogen verhogen, zeer waarschijnlijk dalen van 110% naar 105%. Zodra we de pensioenen mogen verhogen, is het onze intentie dit te doen. We onderzoeken vanaf welke datum we dit kunnen uitvoeren, mocht de beleidsdekkingsgraad in de loop van dit jaar boven de 105% uitkomen. Nu is de beleidsdekkingsgraad van 102,8% nog te laag.”

Dekkingsgraden gestegen in 2021

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds (€550 miljard) en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€499 miljard). In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van 93,5% naar 110,2%. Vooral in het eerste, tweede en vierde kwartaal maakte de dekkingsgraad een sprong omhoog. 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen (indexatie). Ook de beleidsdekkingsgraad steeg in 2021: van 87,6% naar 102,8%. Dit is niet genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. Het kabinet is van plan om deze grens dit jaar nog te verlagen naar 105%.

Positief rendement: 11,1%

Het beschikbaar vermogen van ABP groeide in 2021 ondanks de coronacrisis: van €495 miljard eind 2020 naar €550 miljard. We boekten over heel 2021 een positief rendement van 11,1%. In het vierde kwartaal bedroeg het rendement +4,1% (€21,6 miljard). Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het vierde kwartaal? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.

Afscheid van producenten fossiele brandstoffen

In oktober 2021 maakten we bekend dat we willen stoppen met beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. We vinden dat er meer vaart gemaakt moet worden met de energietransitie. We scherpten het beleid aan naar aanleiding van toonaangevende klimaatrapporten. Ook komen we hiermee tegemoet aan geluiden van steeds meer groepen deelnemers en werkgevers. We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 het merendeel van deze belangen verkocht te hebben. En we verwachten geen negatief effect op het rendement van het fonds.