• Contact

Harmen van Wijnen benoemd tot voorzitter uitvoerend bestuur ABP

31 augustus 2021

Het ABP-bestuur heeft Harmen van Wijnen (53) benoemd tot voorzitter van het uitvoerend bestuur van ABP per 1 januari 2022. ABP wordt vanaf volgend jaar aangestuurd door een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit 3 uitvoerend bestuurders en een niet-uitvoerend bestuur met een toezichthoudende rol. ABP wil zo meer slagkracht en snelheid realiseren in de besluitvorming en uitvoering, zodat het fonds de pensioenregeling beter kan uitvoeren in het belang van de deelnemers en werkgevers.

Harmen zal als voorzitter van het uitvoerend bestuur de algemene leiding in handen hebben. De andere 2 uitvoerend bestuurders hebben pensioenbeleid en beleggingsbeleid in hun portefeuille. ABP werkt aan de verdere personele invulling. Deze moet vóór het einde van het jaar gereed zijn.

Grote veranderopgave

Harmen van Wijnen: “Ik ben zeer gemotiveerd om vanuit deze nieuwe verantwoordelijkheid de komende jaren een bijdrage te leveren aan de grote veranderopgave waar ABP voor staat. Hierbij zullen het belang van onze deelnemers en het grote maatschappelijke belang van ABP steeds mijn uitgangspunt zijn.”

Inspirerend en verbindend leider

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: “We zijn erg blij met de benoeming van Harmen per 1 januari a.s. Wij hebben Harmen in zijn huidige rol als algemeen directeur leren kennen als een inspirerend en verbindend leider die goed past bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Hij is een stevige bestuurder met kennis van zaken en uitermate geschikt om in zijn nieuwe rol als uitvoerend bestuurder de leiding te nemen binnen ABP en in de relaties met onze omgeving.”