Kunnen wij het bouwen? Ja!

Blog Harmen
23 december 2022

De kogel is door de kerk. Of in ieder geval door de Tweede Kamer. Gisteren stemde het parlement voor de Wet Toekomst Pensioenen. Dat is heel goed nieuws aan het eind van dit veelbewogen jaar.

Er was de afgelopen maanden veel te doen om de invoering van de nieuwe pensioenwet. Tegenstanders slepen hun messen, verzamelden argumenten. De spanning liep op. De overgang zou riskant zijn onder het huidige economische gesternte, te duur ook, de timing was niet goed, je kunt met individuele bezwaren niet terecht.

We gaan niet terug naar de pensioenijstijd

Voor alle duidelijkheid: dat debat was heel goed. Ze maken de wet beter. Maar gelukkig gaan we wél over. Dat is het belangrijkst. We gaan niet terug naar de pensioenijstijd. Naar een stelsel dat piepte en kraakte in al zijn voegen. Dat in termen van solidariteit, toekomstbestendigheid, uitvoerbaarheid én transparantie ver over de houdbaarheidsdatum heen is. Er komt een stelsel voor in de plaats dat veel meer tegemoet komt aan de eisen van deze tijd en dat toch gebaseerd is op solidariteit. Waarbij de kans op een koopkrachtig pensioen groter is dan onder de knellende banden van het oude stelsel.
Dat is mijn stellige overtuiging.

Kijken naar een evenwichtige verdeling 

Natuurlijk is de invoering complex. Uiteraard is het van belang om zeer zorgvuldig alle belangen tussen generaties goed af te wegen. Maar daar hebben we nu juist die pensioensector voor. Die doen dat al een jaar of honderd naar behoren. Die kijken juist naar een evenwichtige verdeling over generaties. Die zorgen juist dat regelingen goed worden ingevoerd en uitgevoerd. Dat is hun core business. Kunnen wij dat nieuwe huis bouwen? Ja! Dat kunnen wij.

De slager die zijn eigen vlees keurt?

En om de kritiek voor te blijven dat ik als pensioenbestuurder de slager ben die zijn eigen vlees keurt, het vreemde argument dat ik uit eigen belang een voorkeur zou hebben voor het nieuwe stelsel: dat is klinkklare onzin. Ik heb geen enkel belang. Behalve het belang van ruim 3 miljoen deelnemers. Die hebben tot in lengten van generaties recht op een goed, transparant, eerlijk en koopkrachtig pensioen. En dat is in de vrije buitenlucht van het vernieuwde stelsel beter geregeld dan in de kluizen van het oude.
Ik wens u een mooi 2023.

Harmen van Wijnen
Voorzitter uitvoerend bestuur ABP.

Als voorzitter van het uitvoerend bestuur van ABP schrijft Harmen regelmatig over alles wat speelt in de pensioensector.