• Contact

Financiële positie verbeterd door gestegen rente

ABP in het 1e kwartaal
20 april 2022

In het 1e kwartaal van 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 6,8% naar 117,4%. Deze stijging werd veroorzaakt door de stijging van de rente. Hierdoor hoeft ABP veel minder geld (-€47 miljard) in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Dat maakte het verlies op de beleggingen (-€21 miljard) meer dan goed. Doordat de actuele dekkingsgraad omhoog ging, steeg ook de beleidsdekkingsgraad. Deze klom naar 106,5%.

Pensioenverhoging stapje dichterbij

“Het was een kwartaal met grote onrust over de aanhoudende coronapandemie en zeker ook de Russische inval in Oekraïne”, aldus bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. “Dat veroorzaakt veel leed in Oekraïne, maar raakt ook mensen daarbuiten. De beurzen reageren daarop: de financiële markten doen het slecht. ABP teert dan ook in op het vermogen. En toch steeg de dekkingsgraad van ABP fors. Dat komt doordat onze verplichtingen nog harder daalden door de gestegen rente.

Pensioenverhoging komt weer een stapje dichterbij. Het helpt dat de grens voor een pensioenverhoging per 1 juli mogelijk versoepeld wordt. We hebben er de afgelopen jaren voor gepleit om op weg naar het nieuwe pensioencontract de pensioenen eerder te kunnen verhogen. Als die mogelijkheid er komt, is het de intentie van het ABP-bestuur dit ook te doen. We zullen dan een besluit nemen op basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers.”

Dekkingsgraden gestegen

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds (€531 miljard) en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€452 miljard). In het 1e kwartaal van 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van 110,6% naar 117,4%. 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen (indexatie).
Ook de beleidsdekkingsgraad steeg in het 1e kwartaal van 2022: van 102,8% naar 106,5%. Dit is niet genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad nu nog minimaal 110% zijn. Er ligt een voorstel in het parlement om deze grens per 1 juli 2022 te verlagen naar 105%.

Negatief rendement van -3,9%

De coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne laten diepe sporen na op de financiële markten. Hierdoor boekten wij in het 1e kwartaal een negatief rendement van -3,9% (-€21,3 miljard). Ons besluit om alle Russische beleggingen te verkopen, speelde daarbij geen rol. Die beleggingen vormden maar een heel klein deel (0,1%) van de beleggingsportefeuille. 

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 1e kwartaal van 2022? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.