• Contact

Andere baan, ander pensioen

16 september 2021

U denkt misschien: pensioen is pensioen. Op hoofdlijnen klopt dat. Maar er zijn verschillen. Want elk pensioenfonds regelt het op zijn eigen manier. Dus als u van baan verandert check dan of er ook wat verandert aan uw pensioen. In deze Week van de loopbaan zetten we voor u de belangrijkste punten kort op een rij.

Oud en nieuw pensioen

Een nieuwe baan, nieuwe uitdagingen, nieuwe collega’s. Maar misschien ook: een nieuwe pensioenregeling. Als u voor een andere werkgever gaat werken, kunnen er drie dingen gebeuren:

  1. U stopt met pensioen opbouwen bij ABP. Het pensioen dat u hebt opgebouwd bent u niet kwijt. Dat blijf staan bij ABP. U krijgt van ons een brief waarin staat hoeveel u hebt opgebouwd tot u vertrok. Er komt via uw werk geen pensioen meer bij.
  2. U blijft pensioen opbouwen bij ABP. Bijvoorbeeld als u in het onderwijs werkt en op een nieuwe school aan de slag gaat. Of van baan wisselt binnen de overheid. Beide werkgevers zijn aangesloten bij ABP. Vaak verandert er dan niets aan uw pensioen.
  3. U gaat via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of bij een verzekeraar. U krijgt een brief van die nieuwe organisatie over wat er voor u geregeld is.

Aandachtspunten bij uw nieuwe pensioen

Het is verstandig om die nieuwe informatie goed te bekijken en te vergelijken met hoe het bij ons is geregeld. Dit zijn de 4 belangrijkste aandachtpunten: 

  1. Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld? Nabestaandenpensioen is een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Andere fondsen noemen het ook wel partnerpensioen. Bouwt u een kapitaal op of is het een verzekering? Als het een verzekering is, vervalt de uitkering als u uit dienst of met pensioen gaat. (Hier leest u hoe het bij ons fonds is geregeld).
  2. Woont u samen? Of bent u in het buitenland getrouwd? Vergeet dan niet om uw partner aan te melden bij uw nieuwe fonds. Als u in Nederland bent getrouwd, hoeft u niets te doen. 
  3. Hoeveel pensioen bouwt u elk jaar op? Dat hangt af van hoeveel premie u en uw werkgever elke maand betalen. Maar het hangt ook af van het drempelbedrag (franchise) en het opbouwpercentage. Over het algemeen geldt: hoe hoger de premie, hoe lager het drempelbedrag en hoe hoger het opbouwpercentage, des te meer pensioen bouwt u op. (Hier leest u meer over uw pensioenopbouw). 
  4. Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor? Dat ziet u aan de dekkingsgraad. Dat is een %. Hoe hoger het % van de dekkingsgraad, des te beter is de financiële positie. (Hier staat onze dekkingsgraad).

Wat gebeurt er met uw ‘oude’ pensioen?

  • U kunt het pensioen bij ABP laten staan. Daar hoeft u niets voor te doen. In MijnABP kunt u zien hoeveel pensioen er voor u is. Als u met pensioen gaat, betalen wij dit aan u uit.
  • Is uw pensioen minder dan zo’n € 500 bruto per jaar? Dan dragen wij dat over aan uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Zo staat al uw pensioen overzichtelijk bij elkaar. Daar hoeft u ook niets voor te doen. U krijgt bericht als uw pensioen aan uw nieuwe pensioenfonds is overgedragen.
  • Is uw pensioen meer dan zo’n € 500 bruto per jaar? Dan kunt u het opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Hier zijn regels voor. Die vindt u bij waardeoverdracht.