• Contact

Herstel financiële positie zet door

ABP in het 3e kwartaal
21 oktober 2021

Net als in de eerste helft van dit jaar steeg de actuele dekkingsgraad van ABP ook in het 3e kwartaal. Door een lichte stijging van 0,8% stond de actuele dekkingsgraad eind september op 105,3%. Hiermee heeft ABP genoeg geld in kas om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Wat betekent deze dekkingsgraad voor uw pensioen?

Dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Ook voor 2022 zal dat naar verwachting het geval zijn.
Bestuursvoorzitter Corien Wortmann–Kool: ‘De verbetering van onze financiële positie zet door. Dat betekent dat pensioenverlaging volgend jaar onwaarschijnlijk is. Dat geldt helaas ook voor verhoging van pensioen. We begrijpen de roep om verhoging van het pensioen. Maar de realiteit is dat de huidige regels, die voor alle fondsen gelden, daarvoor geen ruimte bieden.’

Waarom kan ABP de pensioenen nog niet verhogen?

Dat komt doordat de beleidsdekkingsgraad van ABP nog te laag is. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Op dit moment is deze dekkingsgraad 98,8%. Volgens de huidige regels moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110% voor een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen. Voor een volledige verhoging ligt de grens op 123%.

Waardoor steeg de dekkingsgraad in het derde kwartaal?

De rente bleef ongeveer gelijk in het afgelopen kwartaal. De lichte stijging van de dekkingsgraad komt dus vooral door onze beleggingen. Daarmee boekten we een rendement van 1,1%. Over de 3 kwartalen van 2021 was het rendement 6,7%. Het beschikbare vermogen kwam aan het eind van het 3e kwartaal uit op 528 miljard euro. 

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.

Is waardeoverdracht al mogelijk?

Bij waardeoverdracht neemt u pensioen dat u eerder heeft opgebouwd mee naar ABP. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad van ABP niet hoog genoeg om waardeoverdracht mogelijk te maken. Hiervoor moet de beleidsdekkingsgraad namelijk 100% of hoger zijn.
Als de actuele dekkingsgraad blijft stijgen en daarmee ook de beleidsdekkingsgraad, dan zou ABP in november de waardeoverdrachten wellicht weer kunnen oppakken.

Wat gebeurde er nog meer in het afgelopen kwartaal?

In het 3e kwartaal keerde ABP ongeveer 2,5 miljard euro aan pensioenen uit. Ook verwelkomden we 26.787 nieuwe deelnemers en gingen 14.830 deelnemers met pensioen.
Meer interessante feiten en cijfers vindt u hieronder.