• Contact

Corona over de hele wereld bestrijden

Van jouw geld
8 november 2021

Om de pensioenen te laten groeien belegt ABP uw geld zo duurzaam en verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie Van uw geld laten we zien wat we met uw geld mogelijk maken. Deze aflevering: hoe ABP Pfizer helpt corona te bestrijden in andere landen.

 

De oplopende besmettingscijfers van de laatste weken laten zien: corona is nog lang niet de wereld uit. Maar waar je in Nederland snel een coronaprik kan krijgen, is het in minder ontwikkelde landen nog altijd niet gemakkelijk je te laten vaccineren. Door slechte aanvoerroutes, gebrek aan opslagcapaciteit, goed personeel of geld om de vaccins in te kopen, sterven er in landen als Rwanda of Brazilië nog altijd veel mensen aan corona. Dat het virus zich in deze landen relatief ongehinderd kan verspreiden, is ook gevaarlijk voor ons. Dit zijn immers de kraamkamers van nieuwe, misschien wel nog gevaarlijkere varianten. Zo komt de besmettelijke Delta-variant uit India, een van de landen met een lage vaccinatiegraad.

Geen tijd te verliezen

‘Eigenlijk is er geen tijd te verliezen’, zegt Chris Gray, hoofd van de afdeling Environment, Social, Governance (ESG) bij Pfizer. Het grote farma-concern produceert dit jaar 2 miljard doses BioNTech/Pfizer vaccins voor minder ontwikkelde landen. Pfizer levert vaccins aan COVAX, een internationaal initiatief van onder andere Unicef en de World Health Organization. De afspraak is om via COVAX het BioNTech/Pfizer-vaccin in 40 landen te verspreiden. Daarnaast levert het concern 1 miljard doses tegen kostprijs aan de Amerikaanse regering. Die doneert deze op zijn beurt weer aan armere landen. ‘Maar om corona en zijn nieuwe varianten echt beter te bestrijden is sneller toegang tot de markt nodig’, ziet Chris.

Er komt veel geld binnen, maar er gaat ook veel uit

Voordat het vaccin toegediend mag worden, moet elk land er klaar voor zijn om het vaccin veilig en verantwoord toe te distribueren en toe te dienen, vertelt Chris. ‘Veel landen hebben dit proces inmiddels versneld, maar nog altijd kost het een farmaceut veel tijd om toegang tot de markt de krijgen.’ Om alle onderzoeken gelijktijdig en snel te laten verlopen en genoeg vaccins te produceren, vervoeren en op te slaan, is veel geld nodig. Brian McMahon, Vice President en Assistant Treasurer bij Pfizer licht toe: ‘Pfizer kent op dit moment een sterke en stabiele cashflow met een duidelijke spreiding van hoe we het kapitaal inzetten. Naast het zorgen voor een goede cashflow, speelt het uitgeven van schuldpapier zoals obligaties een belangrijke rol om te voorzien in de cashflowbehoeften van het bedrijf.’

Investeerders vragen er zelf om

Dat doet het concern met zogenoemde Sustainability Bonds. Dit zijn obligaties (langlopende leningen of schuldpapier) waarvan het opgehaalde geld alleen mag worden gebruik voor een duurzame of sociaal maatschappelijk doel. In dit geval: de bestrijding van corona in armere landen. Het is een logische stap om deze obligaties aan te bieden, weet Chris. ‘Investeerders vroegen ons om deze obligaties. Dat geeft aan dat ze er rendement mee denken te kunnen halen, maar ik denk dat ze ook een zekere maatschappelijke betrokkenheid hebben. Waarschijnlijk ervaarden zij ook de effecten van de pandemie.’

Transparant zijn over wat je doet

Daarnaast is het voor Pfizer een manier om openheid van zaken te geven. Er zijn groepen mensen die grote farmaceutische bedrijven niet bepaald blindelings vertrouwen. Chris: ‘We zien zelf ook dat we transparanter moeten zijn over ons werk en hoe we opereren. Met deze obligaties laten we heel duidelijk zien waar het geld naartoe gaat.’

Vaccins helpen vervoeren in zelf ontwikkelde vriezers

Naast de financieren van onderzoek, dat voor elk land dus opnieuw moet worden verricht, zet Pfizer het kapitaal in om lokale overheden te helpen het vaccin zo veilig mogelijk te vervoeren. Chris vertelt: ‘Het BioNTech/Pfizer vaccin moet bij lage temperaturen worden vervoerd. Veel minder ontwikkelde landen hebben deze koellogistiek niet en daarom hebben we speciale koelboxen ontwikkeld waarmee ze vaccins veilig kunnen vervoeren. Zo helpen we verliezen te verminderen en helpen we ervoor te zorgen dat vaccins zo effectief mogelijk worden ingezet in deze landen.’

Het draagt ook bij aan onze duurzame doelstellingen

ABP investeert in de duurzame obligaties omdat die een redelijk verwacht rendement opleveren tegen een relatief laag risico. Daarnaast helpt het ons bij het halen van onze duurzame ontwikkelingsdoelen. Vaccinatie draagt niet alleen bij aan gezondheid, maar helpt ook armoede te bestrijden en zorgt dat onderwijs kan doorgaan.

Pandemie is pas over als iedereen is gevaccineerd

Pfizer is blij dat ABP bijdraagt. Brian: ‘Voor ons is het prettig als beleggers zoals grote pensioenfondsen de obligaties kopen. Zij kijken naar de lange termijn en dat geeft ons zekerheid.’ Chris: ‘We weten niet wat de toekomst gaat brengen als het gaat om corona, maar wel dat de pandemie pas écht over is als mensen wereldwijd gevaccineerd zijn.’
Afbeelding: Pfizer