Terugblik 2020: geen pensioenverlaging

Ondanks coronacrisis rendement van +6,2%
21 januari 2021

Door de coronapandemie was 2020 een uitzonderlijk jaar. Ook voor ABP was de impact ervan groot. Zo hing een verlaging van de pensioenen het hele jaar in de lucht. Met een dekkingsgraad van 93,2% op 31 december 2020 is verlaging in 2021 van de baan. Tijd voor een korte terugblik op 2020 en een doorkijk naar de toekomst.

Tijdig herstel dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat ABP in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Door de coronacrisis daalde de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 97,8% naar 82,0%. De financiële markten stonden onder druk en de rente daalde. 

In het tweede, derde en vierde kwartaal steeg de dekkingsgraad weer om eind 2020 uit te komen op 93,2%. De dekkingsgraad ligt daarmee boven de grens voor pensioenverlaging van 90%. Minister Koolmees heeft deze grens aangepast van 104% naar 90%, vanwege uitzonderlijke omstandigheden. ABP maakt daar gebruik van. Hierdoor blijven de pensioenen gelijk in 2021.

Positief rendement

Ondanks de coronacrisis groeide het beschikbaar vermogen van ABP in 2020 van €466 miljard naar €493 miljard. Over het hele jaar boekten we een positief rendement van 6,2%. In het eerste kwartaal kregen de beleggingen van ABP een flinke klap, maar dat herstelde zich in de volgende kwartalen. In het tweede kwartaal (7,4%) en vierde kwartaal (6,6%) werden de beste rendementen van het jaar geboekt.

Vooruitblik Corien Wortmann-Kool

‘Pensioenverhoging is ver uit zicht en de kans op verlagingen blijft de komende jaren reëel’, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘Wij werken – samen met andere grote fondsen – hard mee aan een nieuw pensioencontract voor 2026, waarin de rente een minder grote rol speelt zodat we pensioenen eerder kunnen verhogen als het economisch goed gaat. Daarbij blijft de kans op verlagen als het tegenzit. Maar van pensioenverlaging kan alleen sprake zijn als het bezien vanuit het nieuwe pensioencontract noodzakelijk is en dat is nu nog onvoldoende geregeld. Daarom roep ik minister Koolmees op snel duidelijkheid te bieden over de spelregels voor de periode tot 2026, zodat we onnodige verlagingen kunnen voorkomen.’