• Contact

Anw-uitzonderingsregeling voor ongeneeslijk zieken

22 februari 2021

In 2018 hebben de sociale partners de Anw-compensatie laten vervallen. Voor deelnemers die al vóór 1 mei 2018 (ongeneeslijk) ziek waren of zich om een andere reden niet individueel of via de werkgever konden verzekeren, heeft ABP toen een uitzonderingsregeling getroffen. Met die uitzonderingsregeling heeft ABP deelnemers in deze moeilijke situatie willen ontzorgen met een financieel vangnet.

Vorig jaar hebben we deelnemers die dit betreft persoonlijk geïnformeerd. Zij hebben een beoordelingsformulier ontvangen met het verzoek om dit in te vullen en terug te sturen. Aan de hand hiervan kunnen we beoordelen of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor de Anw-uitzonderingsregeling. Heeft u dit beoordelingsformulier vorig jaar van ons ontvangen en bent u vergeten dit terug te sturen? Dan vragen we u om dit alsnog terug te sturen. Heeft u geen formulier ontvangen en bent u van mening dat u toch recht heeft op deze uitzonderingsregeling? Kijk dan eens op abp.nl/anw-compensatie voor antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp. Wilt u een (nieuw) beoordelingsformulier aanvragen, neem dan even contact met ons op.