Wat betekenen de huidige dekkingsgraden voor uw pensioen?

16 december 2021

De actuele dekkingsgraad van ABP was eind november 104,2%. De beleidsdekkingsgraad was 101,4%. Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen? U leest het in dit bericht.

Verschil tussen actuele en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is een momentopname die laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Is de actuele dekkingsgraad 100%, dan slagen we daar precies in. De actuele dekkingsgraad stellen we aan het eind van elke maand vast. 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad geeft daardoor een stabieler beeld van onze financiële situatie en wordt daarom gebruikt bij een besluit om de pensioenen te verhogen.

Geen verhoging pensioenen

Om de pensioenen te kunnen verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal 110% zijn. Per 1 januari 2022 daalt deze grens waarschijnlijk naar 105%. Met een beleidsdekkingsgraad van 101,4% kunnen wij de pensioenen nu nog niet verhogen. Zodra we de pensioenen mogen verhogen, is het onze intentie om dit ook te doen.

Geen verlaging pensioenen in 2022

De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig erg klein. De actuele dekkingsgraad van ABP op 31 december 2021 ligt ruim boven de ondergrens.

Waardeoverdracht is weer mogelijk

Maakt u de overstap naar een andere baan? Dan kunt u sinds vorige maand uw opgebouwde pensioen weer meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever (buiten overheid en onderwijs). Dat noemen we waardeoverdracht. Belangrijke voorwaarde voor deze waardeoverdracht is dat de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenfondsen minimaal 100% is. Sinds eind oktober ligt onze beleidsdekkingsgraad boven 100%. Dit betekent dat ABP weer kan meewerken aan waardeoverdracht als het andere pensioenfonds ook een beleidsdekkingsgraad van minimaal 100% heeft. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in dit nieuwsbericht.