• Contact

ABP maakt gebruik van vrijstellingsregeling minister Koolmees

1 april 2021

Zoals u waarschijnlijk al weet, hoeft ABP de pensioenen dit jaar niet te verlagen. Een verlaging van de pensioenen zou een uiterste maatregel zijn geweest om de financiële positie van het fonds te verbeteren. Maar ABP vindt een verlaging niet nodig, omdat de dekkingsgraad eind 2020 93,2% was. Minister Koolmees besloot vorig jaar om de ondergrens voor deze dekkingsgraad tijdelijk te verlagen van 104% naar 90%. De reden hiervoor was de bijzondere economische situatie door de coronacrisis. Dit besluit van de minister is vastgelegd in de zogenoemde vrijstellingsregeling. Het bestuur van ABP heeft besloten om gebruik te maken van deze regeling, na positief advies van het verantwoordingsorgaan.

Voorafgaand aan dit besluit heeft het bestuur de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden zorgvuldig gewogen. Zo leidt het bestuursbesluit niet tot het doorschuiven van tekorten naar jongeren of toekomstige generaties. Een andere reden om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, is om een evenwichtige overgang mogelijk te maken naar een nieuw pensioencontract eind 2025. Als ABP geen gebruik zou maken van de regeling, dan zouden we de pensioenen met 11% moeten verlagen. Deze verlaging zou nodig zijn om de originele ondergrens voor de dekkingsgraad van 104% te bereiken. Met het oog op een nieuw pensioencontract kan een dergelijke verlaging als een onnodige maatregel worden gezien. Dit zou moeilijk uit te leggen zijn aan alle betrokkenen. Wij zien een pensioenverlaging als een uiterste maatregel. 

Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Herstelplan

ABP kan gebruikmaken van de vrijstellingsregeling, doordat het fonds voldoet aan 2 voorwaarden: de dekkingsgraad van eind december is 90% of hoger (93,2%), en we kunnen onderbouwen waarom we gebruikmaken van de regeling. 

Het ABP-bestuur heeft het herstelplan hierop aangepast. Uit dit plan volgt dat ABP de pensioenen dit jaar niet hoeft te verlagen. Na positief advies van het verantwoordingsorgaan, heeft het bestuur het aangepaste herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).