Kans op pensioenverlaging is reëel

Door schommelende dekkingsgraad is het te vroeg om conclusies te trekken
16 november 2020

De financiële positie van ABP is iets verslechterd in oktober. De dekkingsgraad zakte van 88,2% naar 87,0%. Dat werd vooral veroorzaakt door een daling van de rente. Als dit de stand van 31 december 2020 zou zijn, dan zou ABP de pensioenen in 2021 moeten verlagen. De dekkingsgraad schommelt echter nogal. Daardoor is het te vroeg om conclusies te trekken op basis van de huidige situatie.

Waarom is een pensioenverlaging een reële mogelijkheid?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat ABP in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Binnen de regels van het huidige pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een bepaalde hoogte hebben. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2% moeten zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelde die grens naar 90%. Daardoor wordt een eventuele verlaging veel kleiner. Is de dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 lager dan 90%? Dan moeten we de pensioenen verlagen in 2021.

Wat betekent dit voor de pensioenen in 2021?

Of we daadwerkelijk de pensioenen moeten verlagen, weten we pas begin 2021. De dekkingsgraad schommelt nogal, dus het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. De komende tijd moet blijken hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt en wat de impact is op de economie. Vooral de ontwikkeling van de rente is belangrijk.

Online hulpmiddelen

ABP heeft een rekenhulp ontwikkeld, waarmee u kunt zien wat een verlaging eventueel voor u kan betekenen. Op dit moment zijn de percentages in deze rekenhulp nog voorbeelden. We weten immers nog niet of we moeten verlagen en met hoeveel. De uitkomst is een indicatie van wat pensioenverlaging voor u betekent. Deze kan straks hoger of lager uitvallen.

Ook heeft het pensioenfonds een animatie gemaakt. Hierin ziet u welke momenten belangrijk zijn bij de besluitvorming over een mogelijke pensioenverlaging.