• Contact

Beter tweede kwartaal, toch reële kans op verlaging in 2021. Hoe kan dat?

4 vragen over hoe ABP er financieel voorstaat en wat dit voor uw pensioen betekent
21 juli 2020

We zitten iets over de helft van een bewogen jaar. Dankzij de goede opbrengsten uit beleggingen staat ABP er aan het eind van het tweede kwartaal financieel beter voor dan na het eerste kwartaal. Toch merken we nog steeds de effecten van de coronacrisis én de verder gedaalde rente. De verhouding tussen het geld dat we in kas hebben en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen (de dekkingsgraad) is nog steeds lager dan 90 procent. Daarmee is de kans op pensioenverlaging in 2021 op dit moment reëel. Hoe kan dat? En wanneer heeft u hier meer duidelijkheid over? In dit artikel leest u meer.

Waarom is de kans op een verlaging van de pensioenen in 2021 reëel?

Binnen de regels van het huidige pensioenstelsel moet de verhouding tussen het geld dat het fonds in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen nu in en de toekomst uit te betalen (de dekkingsgraad), een bepaalde hoogte hebben. Normaal gesproken zou die hoogte eind dit jaar voor ABP 104,2 procent zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil die grens versoepelen naar 90 procent. Is de dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 lager? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Op dit moment is de dekkingsgraad 85,2 procent en zit ABP dus nog steeds in de ‘gevarenzone’; de kans op verlaging volgend jaar is reëel.

Wat betekent dit voor mijn pensioen in 2021?

Of er daadwerkelijk moet worden verlaagd, weten we pas op 31 december 2020. Met de versoepelde grens is de kans op verlaging kleiner én de verlaging minder omvangrijk. In de komende maanden moet blijken hoe de coronacrisis zich wereldwijd ontwikkelt en welke impact dat heeft op de samenleving en economie. Ook het antwoord op de vraag of de rente gaat stijgen of dalen, is belangrijk. En hoe de rente zich gaat gedragen, is niet te voorspellen.

ABP heeft goede rendementen behaald. Waarom is de dekkingsgraad dan nog steeds laag?

Door de rendementen op onze beleggingen steeg het pensioenvermogen met € 31 miljard euro naar €451 miljard. Tegelijkertijd daalde de rekenrente verder. En hoe meer die daalt, hoe groter het bedrag dat we in kas moeten houden om alle pensioenen uit te kunnen betalen. Onze zogeheten pensioenverplichtingen stegen hierdoor met € 53 miljard naar € 529 miljard. Anders gezegd: voor iedere euro aan pensioen die we moeten uitkeren, hebben we op dit moment 85 cent in kas.

Wanneer hoor ik meer over de financiële situatie van ABP – en wat dit betekent voor mijn pensioen in 2021?

U kunt de actuele dekkingsgraad iedere maand op onze website terugvinden. Medio oktober blikken we terug op het derde kwartaal en kunnen we meer vertellen over de financiële situatie op dat moment. Zoals gezegd: de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus blijven een belangrijke rol spelen op de financiële markten en dus ook in onze beleggingen. Verder is het afwachten wat de rente de komende maanden gaat doen. ABP zal een eventueel besluit over een verlaging begin 2021 nemen op basis van de dekkingsgraad op 31 december 2020. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.