• Contact
DP_jong_stel_aan_tafel

Pensioenregeling 2020: wat verandert er voor u?

7 januari 2020

Op 1 januari 2020 veranderde de pensioenregeling van ABP op een aantal punten. Ook de Belastingdienst voert wijzigingen door die belangrijk kunnen zijn voor u. We leggen graag uit wat dit voor uw pensioen kan betekenen.

Bijspaarproducten samengevoegd

Bouwt u (voor een deel) geen pensioen op? Dan kunt u uw pensioenopbouw aanvullen of voortzetten als u dat wilt. Bijvoorbeeld als u arbeidsongeschiktheidspensioen of een werkloosheidsuitkering krijgt. Of als uw pensioenopbouw bij ABP is gestopt en u nu als zelfstandige werkt. In het pensioenreglement waren er voor verschillende situaties, verschillende spaarproducten. Deze varianten zijn nu vervangen door één nieuw product. U bepaalt zelf met hoeveel procent u uw pensioenopbouw aanvult: met 25%, 50%, 75% of 100%. Maar uw totale pensioenopbouw mag niet boven 100% komen. Deze keuze mag u 1 keer per jaar wijzigen. Alle voorwaarden voor bijspaarproducten kunt u vanaf 1 januari teruglezen in het pensioenreglement. Binnenkort kunt u zelf op abp.nl berekenen wat pensioen aanvullen kost en oplevert. Iedereen die al deelnam aan een bijspaarregeling, ontvangt in januari een brief. In een volgend nieuwsbericht vertellen we u meer hierover. 

Het ABP ExtraPensioen en de nettopensioenregeling veranderen niet.

Uniform Pensioenoverzicht toont 3 scenario’s

In het nieuwe Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vanaf 2020 ziet u voortaan 3 brutobedragen per maand . Met het middelste bedrag kunt u nagaan of uw pensioenbedrag genoeg is om van rond te komen. Dit bedrag is inclusief de verwachte prijsindexatie (de mate waarin de prijzen in Nederland jaarlijks stijgen) en wijkt daarom af van het te bereiken pensioenbedrag. De andere twee bedragen laten zien hoe uw pensioen kan veranderen als het langere tijd erg mee- of tegenzit in onze economie. Als er ontwikkelingen zijn in de markt, maar ook als bijvoorbeeld de ABP-regeling of uw persoonlijke situatie wijzigt, kunnen deze bedragen veranderen.

Pensioen uitruilen kan alleen nog volledig

U kunt ervoor kiezen uw ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen, of andersom. Voorheen kon u ieder gewenst bedrag van uw ouderdomspensioen naar uw nabestaandenpensioen overzetten of andersom. Vanaf 2020 kunt u er alleen nog voor kiezen het volledige bedrag te ruilen of niet te ruilen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd vanaf 2018 kunt u niet meer ruilen voor nabestaandenpensioen. Vanaf 2018 wordt nabestaandenpensioen opgebouwd van 70% van het ouderdomspensioen.

AOW

Mensen die AOW ontvangen, krijgen een hogere netto-uitkering in 2020. De AOW-uitkering stijgt met €20 tot €38 bruto per maand.