Nieuwe maatregelen Belastingdienst

13 januari 2020

De Belastingdienst voert vanaf 1 januari 2020 wijzigingen door die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

Loonheffing

Er gelden vanaf 1 januari 2020 nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw netto pensioenbedrag of -uitkering. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.

Belastingschijven

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt?

Voor u zijn er vanaf 1 januari 2020 twee belastingschijven.

  • Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 betalen 37,35% belasting.
  • Ontvangt u een hoger inkomen, dan betaalt u over het deel boven € 68.507 49,50% belasting.

Heeft u de AOW-leeftijd vóór 2020 bereikt?

Voor u zijn er vanaf 1 januari 2020 drie belastingschijven, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

  • Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 34.712 betalen 19,45% belasting*.
  • Heeft u een inkomen van meer dan € 34.712, maar niet meer dan€ 68.507? Dan betaalt u 19,45% belasting over uw inkomen tot en met € 34.712 en 37,35% belasting over het deel tot en met € 68.507.
  • Voor het inkomen boven € 68.507 is dit 49,50%.

In de tabel ziet u de verschillen tussen de belastingtarieven in 2019 en 2020:

 Over een inkomen tot € 20.711Over een inkomen meer dan € 20.711 en maximaal € 34.712*Over inkomen meer dan € 34.712* en maximaal € 68.507Over inkomen boven € 68.507
201918,75%20,20%38,10%51,75%
202019,45%19,45%37,35%49,50%

* bent u geboren voor 1 januari 1946 (ouder dan 74 jaar) dan is dit bedrag € 35.375. 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Voorbeeld: heeft u een inkomen van maximaal € 20.711, dan betaalt u in 2020 meer belasting dan in 2019. Het belastingpercentage was 18,75% in 2019 en stijgt naar 19,45% in 2020. Als er verder niets aan uw pensioenuitkering is gewijzigd dan ontvangt u in 2020 een lager nettobedrag dan in 2019.

Bijdrage Zvw

  • De wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is gedaald naar 5,45%. In 2019 was dit 5,7%.
  • Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is gestegen naar € 57.232. In 2019 was dit € 55.927. De inhouding wijzigt dus ook als uw brutopensioen of - uitkering niet wijzigt.

Woont of werkt u in het buitenland?

Dan gelden voor u aangepaste regels. 

  • Heeft u vragen over de loonheffing of belastingschijven, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst (afdeling buitenland in Heerlen of via de Belastingtelefoon: 0800 0543; vanuit het buitenland: +31 555 385 385).
  • Heeft u vragen over uw bijdrage Zvw, dan vindt u meer informatie op hetcak.nl/regelingen

Lees meer over uw betaalspecificatie en jaaropgave.