• Contact

Geen indexatie in 2020, kans op pensioenverlaging volgend jaar klein

ABP kan de pensioenen helaas ook dit jaar niet laten meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexeren). Wel is de kans aanzienlijk afgenomen dat we de pensioenen in 2020 moeten verlagen. Dit komt door versoepelende maatregelen van minister Koolmees.

Wat betekent dit voor u?

Een verhoging van de pensioenen zit er de komende jaren niet in. Dat laat de financiële situatie van het fonds niet toe. Door het uitblijven van indexatie (het meegroeien van de pensioenen met de groei van de economie), is de gemiste indexatie nu opgelopen tot maximaal 19,1%. Als gepensioneerde voelt u dit in uw portemonnee, omdat het leven duurder is geworden, maar uw pensioenbedrag nog steeds hetzelfde is als een aantal jaar geleden. De noodzaak van een nieuw pensioenstelsel, waarin de pensioenen makkelijker kunnen meebewegen met de economie, blijft groot.
ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract.’

Kans op verlaging is aanzienlijk afgenomen

Minister Koolmees heeft besloten om voor de duur van een jaar de rekenregels te versoepelen. De minister heeft ruimte geboden voor een langere hersteltermijn. Gevolg hiervan voor ABP is dat de ondergrens van de dekkingsgraad waarbij ABP de pensioenen moet verlagen, is bijgesteld naar 90%. Is de dekkingsgraad op oudejaarsdag 2019 gelijk aan of hoger dan 90%? Dan hoeft ABP niet te verlagen. Op 31 oktober stond de dekkingsgraad op 93,2%. Dat is positief. Maar uiteindelijk is de dekkingsgraad op 31 december 2019 bepalend. De kans op verlaging van de pensioenen in 2021 en de jaren daarna is nog altijd aanwezig.ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract.’

Advies Verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2020

Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft negatief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit. Een minderheid was positief over het besluit. Bestuur en VO waren het eens over de noodzaak in de komende twee jaar stappen te zetten omdat pensioen duurder wordt, maar het VO wilde daarin niet pas in 2021, maar volgend jaar al een stap zetten. 

Dit bericht is gebaseerd op de huidige situatie. De situatie wijzigt voortdurend. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via abp.nl/verlagen.