• Contact

Dekkingsgraad blijft schommelen rond kritieke niveau

Kans op pensioenverlaging nog steeds reëel
15 december 2020

De financiële positie van ABP was op 30 november beter dan in oktober. De dekkingsgraad steeg in november naar 91,5%. In oktober was dat nog 87%. Aangezien de dagstand van de dekkingsgraad op 31 december 2020 bepalend is, is het nog te vroeg om conclusies te trekken over een mogelijke pensioenverlaging volgend jaar. In dit bericht leest u wanneer we meer hierover weten.

Waarom is de kans op een pensioenverlaging nog steeds reëel?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat ABP in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Normaal gesproken moet de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar minimaal 104,2% zijn. Maar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelde die grens vorig jaar naar 90% en die geldt ook voor dit jaar. Hierdoor wordt zowel de kans op een eventuele verlaging als de hoogte daarvan veel kleiner. 

De dekkingsgraad van ABP schommelt al een tijdje rond deze grens van 90% en is tot 31 december 2020 nog onzeker. Daardoor blijft de kans op een pensioenverlaging reëel, ondanks een dekkingsgraad van boven 90% eind november.

Wanneer weet u waar u aan toe bent?

  • 4 januari 2021 kennen we een eerste schatting van de eindstand van de dekkingsgraad op 31 december 2020 en zullen we een indicatie geven van wat dat betekent voor u.
  • 21 januari 2021 publiceren we een kwartaalbericht met daarin de voorlopige dekkingsgraad van 31 december 2020. Op basis van deze dekkingsgraad kunnen we u nog niet vertellen of we uw pensioen wel of niet moeten verlagen in 2021. We moeten de dekkingsgraad nauwkeuriger vaststellen voordat we er een besluit op kunnen baseren. 
  • 18 februari 2021 beschikken we over een voldoende nauwkeurig vastgestelde dekkingsgraad. Op basis van deze uitkomst en het advies van het verantwoordingsorgaan neemt het bestuur van ABP een definitief besluit. Dan kunnen wij u vertellen of wij uw pensioen moeten verlagen, en met hoeveel procent. 
  • 1 juli 2021 gaat een eventuele verlaging in. Ontvangt u al een pensioen van ABP? Dan informeren wij u vóór 1 april 2021 schriftelijk over de verlaging en de gevolgen daarvan voor uw pensioen. Ontvangt u nog geen pensioen? Dan informeren wij u vóór 1 juni over de verlaging en de gevolgen daarvan voor uw opgebouwde pensioen.

Op abp.nl/verlagen houden we u steeds op de hoogte van de actuele situatie.

Wilt u meer informatie?

ABP heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee u kunt zien wat een verlaging eventueel voor u betekent. Op dit moment zijn de percentages in deze rekenhulp nog voorbeelden. We weten immers nog niet of we moeten verlagen en met hoeveel. De uitkomst is daardoor een indicatie van wat een pensioenverlaging voor u kan betekenen. Een verlaging kan straks hoger of lager uitvallen dan de indicatie.

 

Ook is er een animatie gemaakt. Hierin ziet u welke momenten belangrijk zijn bij de besluitvorming over een mogelijke pensioenverlaging.