ABP moet pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk verlagen

20 september 2019

De kans dat ABP de pensioenen volgend jaar moet verlagen is zeer waarschijnlijk. De actuele dekkingsgraad van ABP was op 31 augustus 88,6%. Daarmee komt hij onder de kritische grens van 94,3% die nodig is om de pensioenen op het huidige niveau te houden. De grilligheid van de rentestand – en daarmee de stand van de dekkingsgraad - maakt dat ABP de verlaging nog niet met zekerheid kan aankondigen, maar er wel heel serieus rekening mee houdt.

Belangrijke datum is 31 december 2019. Als op die dag de dekkingsgraad niet minimaal op 94,3% staat, dan moet ABP de pensioenen verlagen. In dat geval zal de verlaging ingaan in oktober 2020. Ook bestaat een aanzienlijke kans dat in 2021 een volgende verlaging nodig is. 

Merkbaar in portemonnee

Als ABP moet verlagen, dan merken gepensioneerden dit meteen in hun portemonnee. Ook voor de deelnemers die nu  pensioen opbouwen of hebben opgebouwd, wordt het pensioen verlaagd. Volgens een schatting - gebaseerd op de huidige situatie- bedraagt een verlaging tussen de 0,5% en de 1,5% van het bruto pensioen.

ABP wil onnodige verlaging voorkomen

Wij begrijpen dat dit voor onze deelnemers een zeer zorgelijke ontwikkeling is. En we vinden dat onze deelnemers meer zouden moeten profiteren van de goede rendementen op hun pensioengeld (alleen al dit jaar is er 50 miljard euro verdiend). Het is dan ook zaak dat er met man en macht wordt gewerkt aan een nieuw pensioencontract met nieuwe regels. Die nieuwe regels zouden we ook nu al moeten toepassen om onnodige verlagingen te voorkomen. Wij zullen al onze kennis inzetten om bij te dragen aan een spoedige uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord van deze zomer. 

 

Inmiddels zijn er tientallen andere pensioenfondsen die rekening moeten houden met het risico van een verlaging van de pensioenen. Er wordt dan ook veel druk op minister Koolmees uitgeoefend om te bekijken of de verlaging kan worden voorkomen. 

 

Via onze website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en de financiële situatie