ABP ondertekent klimaat-Commitment: wat betekent dat?

10 juli 2019

Investeren in de energietransitie. Beperken van de CO2-uitstoot. En transparant zijn over die uitstoot. Die opdracht leggen ongeveer vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen (waaronder ABP) en vermogensbeheerders in de financiële sector zichzelf vandaag vrijwillig op. Dit doen zij door het ondertekenen van het Commitment van de financiële sector. Hiermee sluit de sector zich aan bij het nationale Klimaatakkoord. Maar wat wordt er concreet van ABP verwacht? En: hoe draagt ABP hier nu al aan bij?

1. Ondersteun de financiering van de energietransitie

De overgang van een op fossiele energie gebaseerde maatschappij naar een samenleving die alleen gebruikmaakt van hernieuwbare energie, vraagt grote investeringen. Denk aan het isoleren van woningen, het vervangen van gasverwarming door warmtepompen of zonnepanelen, het aanleggen van windmolenparken en het verder elektrisch maken van het wagenpark. De financiële sector gaat bijdragen aan de financiering van de energietransitie, staat in het commitment.

José Meijer, vicevoorzitter van ABP, ondertekende vandaag het Commitment: “ABP tekent vandaag uit volle overtuiging het Commitment aan het nationale Klimaatakkoord. Wij willen onze bijdrage leveren om de gezamenlijke doelstellingen van Parijs te kunnen halen. Dat betekent dat we ons inzetten om de energietransitie mogelijk te maken en zo de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van 1990. Daarvoor is immers financiering nodig en daar wil ABP actief aan bijdragen. We letten hierbij op een gezond rendement. We willen immers zorgen een goed pensioen voor onze deelnemers. En daartoe zien we genoeg kansen.” 

 

Wat doet ABP al?

De verduurzaming van de energievoorziening schept volop kansen voor Nederlandse bedrijven. In 2018 hebben we daarom het ABP Nederlands Energie-transitiefonds (ANET) opgericht. Dit fonds is speciaal bedoeld voor beleggingen in relatief kleine projecten en bedrijven die zich richten op innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem. Door hier in een vroeg stadium in te beleggen, kunnen we met een relatief klein bedrag een groot verschil maken. Overigens geldt ook voor deze beleggingen dat ze moeten voldoen aan onze eisen voor  rendement, risico en kosten.

2. Laat zien wat de CO2-uitstoot van de beleggingen is

Vanaf 2020 moeten pensioenfondsen (en andere financiële instellingen) elk jaar laten zien wat de CO2-voetafdruk is van hun beleggingen en leningen. Denk bijvoorbeeld aan aandelen, obligaties en vastgoed. Op dit moment is er nog geen standaardmethode om de klimaateffecten op al deze onderdelen goed te meten. Daarom is gekozen voor een ‘ingroeimodel’; financiële instellingen gaan eerst rapporteren over de grootste posten met de meeste klimaatimpact en breiden dat geleidelijk uit. 

Wat doet ABP al?
ABP publiceert al sinds 2015 jaarlijks de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. Daarnaast hebben we recent in kaart gebracht hoe snel de wereldwijde energietransitie verloopt en welke kansen en risico’s klimaatverandering met zich meebrengt voor onze beleggingen. Het beperken van deze risico’s heeft veel voordelen: we leveren een bijdrage aan de energietransitie en zorgen ervoor dat de beleggingen minder kwetsbaar worden voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat past in ons streven om onze deelnemers een goed pensioen in een prettig leefbare wereld te bieden.

3. Beperk de CO2-voetafdruk van de beleggingen

Financiële instellingen moeten uiterlijk in 2020 met een plan komen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot van hun beleggingen en leningen in 2030. Anders gezegd: ze moeten laten zien welke acties ze ondernemen om bij te dragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs voor beperking van de opwarming van de aarde. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het financieren van energiebesparende projecten, het aanmoedigen van vastgoedeigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen en het afstoten van investeringen in grote vervuilers.

 

Wat doet ABP al?

De CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen is in 2018 met 28% gedaald ten opzichte van het peiljaar 2014. Hiermee voldoen we aan onze doelstelling van 25% vermindering in 2020. We sturen op CO2-reductie door ons binnen sectoren te richten op de best presterende bedrijven. Ook beleggen we steeds meer in hernieuwbare energie; eind 2018 hadden we hierin bijna € 5 miljard belegd. Met andere grote beleggers voeren we via Climate Action 100+ druk uit op de bedrijven die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot. Daarmee is al succes geboekt bij Shell en BP

 

Meer weten over het ondertekenen van het Commitment? Lees dan het persbericht van de Pensioenfederatie.