Wat wij doen met uw feedback

Via vragenlijsten, onze website of aan de telefoon gaf u ons waardevolle feedback en tips. Hiermee verbeteren wij onze communicatie en dienstverlening. Uw mening is dus heel belangrijk voor ons. Op deze pagina ziet u wat wij precies doen met uw feedback. Ook vindt u hier een overzicht van onze belangrijkste verbeteracties tot nu toe.

Onze belangrijkste verbeteracties

Foutieve brief rekeningnummer gewijzigd​​
Er waren signalen binnengekomen van deelnemers die de loonheffingskorting hadden gewijzigd via MijnABP en hiervan een bevestigingsbrief ontvingen. Deelnemers ontvingen de juiste automatische bevestigingsbrief, maar er zat ook een tweede pagina aan vastgekoppeld. Op deze brief stond dat het rekeningnummer was gewijzigd wat niet van toepassing was. De velden 'op naam van' en 'uw rekeningnummer is’ waren leeg. Dit zorgde voor verontrusting bij de deelnemers.​ Dit issue is nu structureel opgelost. ​

Betaaldata niet bekend
In december is een piek geweest over de betaaldata van het opvolgende jaar waarbij de kernvraag was: 'Waarom zijn de betaaldata nog altijd niet bekend?’ In december is de chatbot hier 261 keer over aangeroepen, waarvan 18 keer werd doorverbonden naar een contactspecialist. Uit de logs bleek dat deelnemers dit belangrijk vonden om te weten, zodat zij de betaaldata van vaste lasten kunnen vastzetten voor het komende jaar.​​ Na overleg is besloten om de betaaldata vanaf dit jaar te publiceren op de publieke website zodra de kalender intern bekend is gemaakt. ​

Link in verwijsbrief werkt niet​
Deelnemer gaf aan dat de link, abp.nl/keuzehulp, in de verwijsbrief niet werkzaam was. Er werd namelijk verwezen naar een pagina met de mededeling: 'de pagina die u zoekt, is niet meer beschikbaar‘’. Gedurende intern overleg is deze link direct aangepast en is nu werkzaam. ​

​Irrelevante Nabestaandenpensioen bedragen MijnABP​
Een deelnemer had contact opgenomen omdat hij in de MijnABP omgeving een nabestaandenpensioen zag staan voor zijn partner mocht hij komen te overlijden voor 65 jaar. Deze deelnemer had de leeftijd van 65 jaar reeds gepasseerd en vond dit verwarrend. Dit issue is opgelost door bedragen voor 65 jaar niet meer te tonen bij deelnemers die deze leeftijd reeds hebben gepasseerd. 

De ambassade en het consulaat mogen het 'Bewijs van in leven zijn' weer ondertekenen
Vanaf 2018 ondertekenden deze instanties het formulier niet meer. Maar door een aanpassing is dit vanaf nu weer mogelijk. Hierdoor kunnen deelnemers makkelijker het 'Bewijs van in leven zijn' laten ondertekenen en stempelen in het buitenland.  

We verbeterden de lay-out van het pensioenvoorstel uit de Pensioenplanner op MijnABP
In sommige gevallen kregen deelnemers een onleesbare Pdf-download te zien uit de Pensioenplanner. Dit signaal kwam bij ons binnen vanuit zowel deelnemers zelf als ook van werkgevers. Wij hebben dit probleem onder de loep genomen en een technische aanpassing doorgevoerd. Het downloadbare bestand wordt nu goed weergegeven. 

We ontwikkelden een interactieve pagina met informatie over onze beleggingen
U heeft veel vragen over onze beleggingen en hoe duurzaam die zijn. Daarom is de pagina ‘Waarin belegt ABP’ op onze site live gegaan. U krijgt zo op een eenvoudige en interactieve manier inzicht in waarin ABP wel en niet belegt.

Informatie over DigiD toegevoegd in MijnABP op relevante plekken
Wij kregen feedback van onze deelnemers dat zij informatie misten over het inloggen met DigiD en de daarbij behorende instellingen. Deze informatie hebben wij op verschillende relevante plekken toegevoegd in MijnABP.

Contactgegevens voor werkgevers toegevoegd aan contactpagina voor deelnemers
Op deze manier komen werkgevers tóch uit bij de werkgevers helpdesk, ondanks dat ze op de deelnemers-pagina op zoek gingen naar contactgegevens voor werkgevers. Op deze manier krijgen werkgevers direct de juiste contactpersoon aan de telefoon.

Toelichting bij Pensioenpot op MijnABP
Veelvoorkomende vragen van deelnemers zijn weggenomen doordat er relevante informatie over de Pensioenpot op MijnABP is geplaatst. 

(Stand: Kwartaal 3, 2022)

Hoe gaan wij om met klantonderzoek?

Wij voeren verschillende soorten onderzoek uit. Wilt u weten welke onderzoeken dit zijn en hoe we dat doen? Of heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie over klantonderzoek bij ABP.

Wilt u zich aanmelden voor ons klantenpanel?
Daar zijn wij heel blij mee! Aanmelden kan via MijnABP. U wordt dan een paar keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw mening over verschillende thema's. En geen zorgen: u heeft hiervoor geen uitgebreide pensioenkennis nodig. Na een onderzoek krijgt u altijd als eerste de resultaten te horen.