Wat wij doen met uw feedback

Via vragenlijsten, onze website of aan de telefoon gaf u ons waardevolle feedback en tips. Hiermee verbeteren wij onze communicatie en dienstverlening. Uw mening is dus heel belangrijk voor ons. Op deze pagina ziet u wat wij precies doen met uw feedback. Ook vindt u hier een overzicht van onze belangrijkste verbeteracties tot nu toe.

Onze belangrijkste verbeteracties

De ambassade en het consulaat mogen het 'Bewijs van in leven zijn' weer ondertekenen
Vanaf 2018 ondertekenden deze instanties het formulier niet meer. Maar door een aanpassing is dit vanaf nu weer mogelijk. Hierdoor kunnen deelnemers makkelijker het 'Bewijs van in leven zijn' laten ondertekenen en stempelen in het buitenland.  

We verbeterden de lay-out van het pensioenvoorstel uit de Pensioenplanner op MijnABP
In sommige gevallen kregen deelnemers een onleesbare Pdf-download te zien uit de Pensioenplanner. Dit signaal kwam bij ons binnen vanuit zowel deelnemers zelf als ook van werkgevers. Wij hebben dit probleem onder de loep genomen en een technische aanpassing doorgevoerd. Het downloadbare bestand wordt nu goed weergegeven. 

We ontwikkelden een interactieve pagina met informatie over onze beleggingen
U heeft veel vragen over onze beleggingen en hoe duurzaam die zijn. Daarom is de pagina ‘Waarin belegt ABP’ op onze site live gegaan. U krijgt zo op een eenvoudige en interactieve manier inzicht in waarin ABP wel en niet belegt.

Informatie over DigiD toegevoegd in MijnABP op relevante plekken
Wij kregen feedback van onze deelnemers dat zij informatie misten over het inloggen met DigiD en de daarbij behorende instellingen. Deze informatie hebben wij op verschillende relevante plekken toegevoegd in MijnABP.

Digitaal pensioen aanvragen is nu mogelijk voor deelnemers die dat eerder niet konden
Een groep deelnemers die eerder geen mogelijkheid had om online het pensioen aan te vragen, heeft dit nu wel. 

Contactgegevens voor werkgevers toegevoegd aan contactpagina voor deelnemers
Op deze manier komen werkgevers tóch uit bij de werkgevers helpdesk, ondanks dat ze op de deelnemers-pagina op zoek gingen naar contactgegevens voor werkgevers. Op deze manier krijgen werkgevers direct de juiste contactpersoon aan de telefoon.

Toelichting bij Pensioenpot op MijnABP
Veelvoorkomende vragen van deelnemers zijn weggenomen doordat er relevante informatie over de Pensioenpot op MijnABP is geplaatst. 

(Stand: Kwartaal 3, 2021)

Hoe gaan wij om met klantonderzoek?

Wij voeren verschillende soorten onderzoek uit. Wilt u weten welke onderzoeken dit zijn en hoe we dat doen? Of heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie over klantonderzoek bij APB.

Wilt u zich aanmelden voor ons klantenpanel?
Daar zijn wij heel blij mee! Aanmelden kan via MijnABP. U wordt dan een paar keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw mening over verschillende thema's. En geen zorgen: u heeft hiervoor geen uitgebreide pensioenkennis nodig. Na een onderzoek krijgt u altijd als eerste de resultaten te horen.