Wat wij doen met uw feedback

Ieder jaar voert ABP onderzoeken uit om haar communicatie en dienstverlening te verbeteren.

In 2019 gaven meer dan 35.000 mensen ons feedback. Daarvoor danken we u hartelijk! Én we vertellen u graag wat we met deze feedback deden. Via vragenlijsten, onze website of aan de telefoon gaf u feedback en tips. Hiermee gingen wij aan de slag. Een overzicht van de belangrijkste verbeteracties.

Als nieuwe deelnemer krijgt u nu direct een welkomstkaartje van ons
Eerder duurde het een aantal weken voordat u een eerste bericht kreeg van ABP. Dat moest anders. Daarom krijgen alle nieuwe deelnemers sinds eind 2019 meteen een welkomstkaartje van ons. In 2020 breiden we dit uit met een partnerkaartje. We onderzoeken of deelnemers dit waarderen. 

We hebben de informatie over waardeoverdracht op onze site verbeterd
In de feedback kwam naar voren dat u teleurgesteld was over de informatievoorziening over waardeoverdracht op de website van ABP. Daarom hebben we de teksten in december 2019 kritisch onder de loep genomen en flink verbeterd. In 2020 bekijken we of u deze informatie ook echt duidelijker vindt.

We gaan u beter helpen bij de keuzes die u in MijnABP kunt maken
De keuzes die u heeft in MijnABP, sluiten niet goed aan bij uw denkproces. Zo blijkt uit de feedback. Daarom gaan we dit jaar aan de slag om dit te verbeteren. Zodat we u online beter kunnen helpen en zodat u de keuzes maakt die passen bij uw wensen.

We werken aan een tool die het effect van een mogelijke pensioenverlaging laat zien
Veel mensen gaven in hun feedback aan dat ze op tijd willen weten wat een eventuele pensioenverlaging voor hun situatie betekent. Daarom werken we aan een online tool voor (bijna) gepensioneerden. Deze tool laat zien welk effect een mogelijke verlaging heeft op uw pensioen.

We ontwikkelden een interactieve pagina met informatie over onze beleggingen
U heeft veel vragen over onze beleggingen en hoe duurzaam die zijn. Daarom is vorige maand de pagina ‘Waarin belegt ABP’ op onze site live gegaan. U krijgt zo op een eenvoudige en interactieve manier inzicht in waarin ABP wel en niet belegt.

Dit vindt u belangrijk binnen het ABP klantenpanel
Uit ons onderzoek in 2019 komt, dat u:
•    het liefst meepraat over ons beleid, onze communicatie, de website en MijnABP;
•    graag 4 tot 11 keer per jaar wordt uitgenodigd voor een onderzoek;
•    het liefst een cadeaubon of een geldbedrag krijgt voor uw deelname aan ons onderzoek. Sommigen van u vinden een spaarsysteem een goed idee. Maar een beloning verloten stelt u niet op prijs.
•    wilt weten wat wij doen met uw antwoorden uit een onderzoek;

En dit doen wij ermee:
•    Na een onderzoek hoort u altijd van ons wat de resultaten zijn.
•    Wij gaan u vaker uitnodigen voor een onderzoek dan we nu doen.
•    Om niet te veel van uw tijd te vragen, voeren we kortere onderzoeken uit.

Wilt u ook meepraten?
Meld u dan aan voor ons klantenpanel. Dat kan via MijnABP. Dan wordt u een paar keer per jaar uitgenodigd om uw mening te geven over onze communicatie en dienstverlening. U heeft geen pensioenkennis nodig voor het klantenpanel. Als u zich aanmeldt, dan kunnen wij uw feedback ook in 2020 weer inzetten om zaken te verbeteren.

Hoe gaan wij om met klantonderzoek?

ABP voert verschillende soorten onderzoeken uit. Wilt u weten welke onderzoeken wij zoal uitvoeren en hoe we dat doen? Lees dan meer over hoe wij omgaan met klantonderzoek.
Hulp nodig?