Waardeoverdracht kleine pensioenen

De regels voor kleine en heel kleine pensioenen zijn veranderd.
  • Kleine pensioenen (tussen de € 2 en € 520,35 bruto per jaar) worden automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Deze worden samengevoegd met uw lopende pensioenopbouw bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 
  • Heel kleine pensioenen (€ 2 bruto per jaar of minder) vervallen als uw opbouw bij ABP stopt. 

Het samenvoegen is handig als u bij meerdere pensioenuitvoerders een klein pensioen heeft opgebouwd. U krijgt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders een klein bedrag, maar u krijgt van een pensioenuitvoerder een groter bedrag als u met pensioen gaat. MijnABP blijft beschikbaar na deze automatische waardeoverdracht.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen wordt, samen met het ouderdomspensioen, overgedragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Maar het bijzonder nabestaandenpensioen (dat uw ex-partner krijgt als u overlijdt) blijft altijd achter bij de oude pensioenuitvoerder. In dit geval ABP.

De hoogte van de dekkingsgraad

Voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen maakt het niet uit hoe hoog de dekkingsgraad is. De overdracht kan dus ook plaatsvinden als de dekkingsgraad te laag is om normale waardeoverdrachten te mogen uitvoeren.

Een ander pensioenfonds draagt uw pensioen over naar ABP

Het kan ook zo zijn dat u pensioen opbouwt bij ABP en bij een andere pensioenuitvoerder een klein pensioen heeft staan. Mogelijk draagt die andere pensioenuitvoerder uw pensioen dan naar ABP over. Informeer bij uw huidige pensioenuitvoerder of zij uw klein pensioen automatisch overdragen. Zo niet, dan kunt u kiezen voor normale waardeoverdracht. Dit vraagt u ook aan bij uw huidige pensioenuitvoerder, in dit geval ABP.