• Contact

Uw pensioenbedrag kan nog veranderen

Kreeg u een brief waarin staat hoeveel pensioen u straks krijgt? Houd er dan rekening mee dat uw uiteindelijke pensioenbedrag nog kan veranderen. Hieronder leggen wij uit waarom.

Verschillende factoren die de hoogte van uw pensioenbedrag bepalen

We kijken naar een aantal factoren als we uw pensioen berekenen. Deze factoren zijn onderdeel van het Pensioenreglement. Als we deze aanpassen, heeft dat vaak te maken met de wijzigingen van de rekenrente. Of met de levensverwachting die we gebruiken bij de berekening van de pensioenpremie. Hieronder leest u de factoren die invloed hebben op de uiteindelijke hoogte van uw pensioen:

Het omrekenen van uw pensioen naar de huidige pensioenrekenleeftijd

De pensioenrekenleeftijd is in het verleden verhoogd van 65 naar 67 jaar. En later nog eens, naar 68 jaar. De pensioenen zijn toen niet aangepast. Maar die hogere pensioenrekenleeftijd is wel van invloed op uw pensioen. Als wij het pensioen dat u tot 2018 heeft opgebouwd, omrekenen naar het pensioen met pensioenrekenleeftijd 68 jaar, maken wij gebruik van die factoren.

Als u uw pensioen eerder of later laat ingaan

U gaat dan niet met 68 jaar met pensioen. Maar bijvoorbeeld op uw 63ste, of 69ste. Uw pensioen kan dan lager of hoger worden.

Als u kiest voor een tijdelijk hoger of lager pensioenbedrag

Bijvoorbeeld eerst een hoger en daarna een lager pensioen. Of andersom: eerst lager en later een hoger pensioen.

Uw pensioenbedrag kan ook veranderen door andere factoren, zoals door gegevens die we krijgen van uw (ex-)werkgever of een uitkeringsinstantie. Of als u na 31 december van dit jaar met pensioen gaat. Ieder jaar gelden namelijk andere factoren. En een ander franchisebedrag. Het jaar waarin uw pensioen ingaat bepaalt dus welke factoren en welk franchisebedrag gelden.