Voorwaardelijk pensioen

Het voorwaardelijk pensioen is een verhoging van uw ABP Ouderdomspensioen en ABP NabestaandenPensioen bij overlijden vanaf 65 jaar. U kon dit krijgen als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Wij noemden dit pensioen 'voorwaardelijk' omdat het tot het einde van de regeling nog niet definitief was. Dit deel van uw pensioen kon dus vervallen. Voldeed u aan de voorwaarden, dan hebben we uw voorwaardelijk pensioen eind 2022 toegevoegd aan uw opgebouwde pensioen. U kunt het nu niet meer verliezen.

Wanneer heeft u het voorwaardelijk pensioen gekregen?

 • Als u bent geboren op of na 1 januari 1950, en
 • als u op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst was bij een ABP-werkgever, en
 • als u onafgebroken in dienst bleef bij een ABP-werkgever tot 1-1-2024. Of tot aan het moment waarop u uw ABP pensioen liet ingaan vóór 1-1-2024.

Voldeed u hieraan? Dan hebben wij op 30 december 2022 het voorwaardelijk pensioen toegevoegd aan uw opgebouwde pensioen. U kunt het nu niet meer verliezen door een eventueel ontslag.

 • Als u bij een ABP-werkgever in dienst blijft en via deze werkgever pensioen blijft opbouwen.
 • Als u uw dienstverband onderbreekt, maar daarna weer in dienst komt van een ABP-werkgever. En de onderbreking van het dienstverband is maximaal:
  • 2 maanden als u een nieuwe ABP-werkgever krijgt.
  • 18 maanden als u een wachtgeld- of werkloosheidsuitkering krijgt.
  • 5 jaar als u ontslagen wordt in verband met arbeidsongeschiktheid.

Was u op 31 december 2022 geen werknemer meer bij een ABP-werkgever en werd u op of na 1 januari 2023 weer werknemer bij een ABP-werkgever? Dan is uw voorwaardelijk pensioen vervallen toen uw vorige dienstverband eindigde. U kunt hier dan geen aanspraak meer op maken.

Wanneer krijg ik het voorwaardelijk pensioen?

Voldeed u eind 2022 aan de voorwaarden voor het voorwaardelijk pensioen? Dan hebben we uw voorwaardelijk pensioen op 30 december 2022 toegevoegd aan uw opgebouwde pensioen en nabestaandenpensioen dat uw partner krijgt als u zou overlijden vanaf 65 jaar.
 

Had u wel recht op voorwaardelijk pensioen, maar ziet u geen hoger bedrag bij het opgebouwd pensioen?

Het is mogelijk dat de hoogte van uw voorwaardelijk pensioen € 0 was. Dit komt door de manier waarop we het voorwaardelijk pensioen berekenen. Deze bestaat namelijk uit het verschil tussen:

 • een hogere pensioenopbouw tot 2006 die de belastingdienst toestond, en
 • de totale pensioenopbouw tot 2006 volgens het pensioenreglement.

Het is mogelijk dat uw totale pensioenopbouw hoger was dan de hogere pensioenopbouw. Dan komt uw voorwaardelijk pensioen uit op € 0. 
 

Kan ik het voorwaardelijk pensioen na 1 januari 2023 nog verliezen?

Als we het voorwaardelijk pensioen hebben toegevoegd aan uw pensioen en nabestaandenpensioen dat uw partner krijgt als u zou overlijden vanaf 65 jaar, dan kunt u het niet meer verliezen. U hoeft het dan ook niet meer veilig te stellen bij eventueel ontslag vanaf 60 jaar. 
 

Ik werk(te) bij de politie. Kan mijn Inkoop max politie nog vervallen?

Voor het (ex-)politiepersoneel geldt een aparte regeling als aanvulling op het voorwaardelijk pensioen. Dit onderdeel van uw pensioen krijgt u als u pensioen opneemt. U kunt het niet verliezen.
 

Ik zie het voorwaardelijk pensioen niet meer in mijn pensioenoverzicht staan. Hoe kan dat?

Voldeed u eind 2022 aan de voorwaarden voor het voorwaardelijk pensioen? Dan hebben we uw voorwaardelijk pensioen op 30 december 2022 toegevoegd aan uw opgebouwde pensioen en nabestaandenpensioen dat uw partner krijgt als u zou overlijden vanaf 65 jaar. We tonen het niet meer apart.

Er zijn een paar voorwaarden waaraan u moest voldoen om recht te hebben op voorwaardelijk pensioen:

 • U bent geboren op of na 1 januari 1950, en
 • u was op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst bij een ABP-werkgever, en
 • u bleef onafgebroken in dienst  bij een ABP-werkgever tot 1-1-2023. Of tot aan het moment waarop u uw ABP pensioen liet ingaan vóór 1-1-2023.

Was u op 31 december 2022 geen werknemer meer bij een ABP-werkgever en werd u op of na 1 januari 2023 weer werknemer bij een ABP-werkgever? Dan is uw voorwaardelijk pensioen vervallen toen uw vorige dienstverband eindigde. U kunt hier dan geen aanspraak meer op maken.