Voorwaardelijk pensioen

Voorwaardelijk pensioen is een verhoging van uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen bij overlijden vanaf 65 jaar. U kreeg dit als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Wij noemden dit pensioen 'voorwaardelijk', omdat het tot het einde van de regeling nog niet definitief was. Dit deel van uw pensioen kon dus vervallen. Voldeed u aan de voorwaarden, dan hebben we uw voorwaardelijk pensioen eind 2022 toegevoegd aan uw opgebouwde pensioen. U kunt het nu niet meer verliezen.

Wanneer krijg ik voorwaardelijk pensioen

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan voegden wij op 30 december 2022 het voorwaardelijk pensioen toe aan uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.
 

 • Als u bent geboren op of na 1 januari 1950, en
 • als u op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst was bij een ABP-werkgever, en
 • als u onafgebroken in dienst bleef bij een ABP-werkgever tot 31-12-2022. Of tot aan het moment waarop u uw pensioen liet ingaan vóór 31-12-2022.

 Het voorwaardelijk pensioen verliest u niet. Ook niet door ontslag. 

Wat betekent onafgebroken in dienst

 • Als u bij een ABP-werkgever in dienst blijft en via deze werkgever pensioen blijft opbouwen.
 • Als u uw dienstverband onderbreekt, maar daarna weer in dienst komt van een ABP-werkgever. En de onderbreking van het dienstverband is maximaal:
  • 2 maanden als u een nieuwe ABP-werkgever krijgt.
  • 18 maanden als u een wachtgeld- of werkloosheidsuitkering krijgt.
  • 5 jaar als u ontslagen wordt in verband met arbeidsongeschiktheid.

U heeft recht op voorwaardelijk pensioen, maar ziet geen bedrag

Dit kan te maken hebben met het volgende:
 

 • Het voorwaardelijk pensioen tonen we niet meer apart. 
 • De hoogte van uw voorwaardelijk pensioen is € 0.

Het voorwaardelijk pensioen tonen we niet meer apart
Voldeed u eind 2022 aan de voorwaarden voor het voorwaardelijk pensioen? Dan hebben we uw voorwaardelijk pensioen op 30 december 2022 toegevoegd aan uw opgebouwde pensioen en nabestaandenpensioen dat uw partner krijgt als u zou overlijden vanaf 65 jaar. We tonen het niet meer apart.

De hoogte van uw voorwaardelijk pensioen is € 0
Dit komt door de manier waarop we het voorwaardelijk pensioen berekenen. Deze bestaat namelijk uit het verschil tussen:

 • een hogere pensioenopbouw tot 2006 die de belastingdienst toestond, en
 • de totale pensioenopbouw tot 2006 volgens het pensioenreglement.

Het is mogelijk dat uw totale pensioenopbouw hoger was dan de hogere pensioenopbouw. Dan komt uw voorwaardelijk pensioen uit op € 0. 

Ik werk(te) bij de politie. Kan mijn Inkoop max politie nog vervallen

Voor het (oud-)politiepersoneel geldt een aparte regeling als aanvulling op het voorwaardelijk pensioen. Dit onderdeel van uw pensioen krijgt u als u pensioen opneemt. U kunt het niet verliezen.

final-step-ac13706d89

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!