Sacha, Hylco, Siebe en Romeijn, Santpoort-Zuid, 2011

Herplaatsingstoelage

Herplaatsingstoelage is een aanvulling op uw WAO-uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

De hoogte van uw Herplaatsingstoelage is afhankelijk van de ingangsdatum. Ligt deze voor 1 januari 2009, dan kan de Herplaatsingstoelage tot 100% van uw oude inkomen aanvullen. Bij een latere ingangsdatum kan de toelage uw oude inkomen tot 80% aanvullen. De toelage kan met terugwerkende kracht ingaan. Heeft u een WAO-uitkering, maar nog geen Herplaatsingstoelage? Vraag het direct aan. Dan kijken wij of u er recht op heeft.

Uw Herplaatsingstoelage is het verschil tussen uw bijverdienmarge en uw inkomen. De Herplaatsingstoelage wordt nul als uw inkomen hoger is dan de bijverdienmarge. Uw invaliditeitspensioen verminderen we dan met het bedrag dat boven uw bijverdienmarge uitkomt. In uw toekenningsbrief staat precies hoeveel u mag bijverdienen. Bijverdiensten moet u altijd aan ons doorgeven. Ook als u onder de bijverdienmarge blijft. Stuur een kopie van uw bijverdiensten via e-mail, of stuur een brief:

ABP Pensioenen IP/HPT
Postbus 4804
6404 JL Heerlen

UWV en ABP houden allebei loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) in. Het kan zijn dat u daardoor te veel of te weinig betaalt. Maar de Belastingdienst corrigeert dit via uw aangifte Inkomstenbelasting.