Fiscale schade door nabetaling

Een nabetaling zorgt voor een piek in uw jaarinkomen. Dit kan nadelige financiële gevolgen voor u hebben. Dat is niet onze bedoeling. Kreeg u na 1 januari 2023 een nabetaling van meer dan €500? En kreeg u wettelijke rente? Dan kijken we in 2024 of u fiscale schade heeft. En vergoeden we dit op een snelle en makkelijke manier.

 

U krijgt in het jaar na de nabetaling een brief van ons

Daarin staat of wij schade bij u hebben vastgesteld. Als dat zo is, krijgt u een voorstel tot schadevergoeding. Het mooie hieraan is dat u zelf niets hoeft aan te vragen. Het enige dat u hoeft te doen is ons voorstel te ondertekenen en terug te sturen. Dan zorgen wij dat u het bedrag snel op uw rekening heeft.

Hoe wij de schadevergoeding vaststellen

Wij stellen de schadevergoeding vast met de gegevens die bij ons bekend zijn. Zoals uw (pensioen)inkomen en de belasting die u hierover betaalde. Maar wij weten niet alles over uw financiële situatie. Daarom stellen we de schadevergoeding ruim vast. Zo weten we zeker dat we u een goed aanbod doen. 

Wij kijken naar de voor- en nadelen

Voor het vaststellen van de schade kijken wij naar de voor- en nadelen van de nabetaling over de periode dat het pensioen te laag was. Zo heeft u in het verleden mogelijk minder belasting betaald. Of waren de toeslagen die u kreeg hoger omdat u een lager inkomen had. Maar er kunnen ook nadelen zijn. Een nabetaling kan namelijk tot een hogere belastingaanslag leiden. We verrekenen die voor- en nadelen en stellen zo uw fiscale schade vast. 

Als u een nabetaling kreeg vóór 1 januari 2023, dan kunt u zelf een verzoek voor schadevergoeding indienen:

 1. U vraagt eerst de Belastingdienst om de middelingsregeling toe te passen. Dit kan voordelig voor u zijn. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe u middeling aanvraagt. Belangrijk: kreeg u in 2022 een nabetaling, dan kunt u in 2023 een middelingsverzoek aanvragen. Dat komt doordat de Belastingdienst in 2023 het fiscale jaar 2022 definitief vaststelt.
 2. Heeft u een beslissing op uw middelingsverzoek van de Belastingdienst gekregen, en er is nog steeds fiscale schade? Dan kunt u ABP om een vergoeding vragen. Laat daarvoor een berekening maken door een belastingadviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Of door een NBA-accountant die is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Houd er rekening mee dat hier kosten aan zijn verbonden. Deze kosten vergoeden wij niet. De adviseur moet de berekening onderbouwen met bewijsstukken. Als de schade niet voldoende is onderbouwd, dan kunnen wij uw verzoek niet beoordelen. Wij hebben de volgende bewijsstukken van u nodig:
 • De beslissing van de Belastingdienst op het middelingsverzoek.
 • De berekening van uw schade. Houd hierbij ook rekening met de voordelen die u had omdat uw pensioen in het verleden lager was.
 • Kopieën van uw belastingaanslagen over alle jaren waar de nabetaling betrekking op heeft.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u fiscale schade heeft door de nabetaling.

Stuur alle bewijsstukken vervolgens naar:

ABP Pensioenen

Postbus 2677

6401 DD Heerlen

Voor het vaststellen van schade kijken wij naar de financiële voor- en nadelen over de periode dat het pensioen te laag was:

 • Door de eenmalige nabetaling was er financieel nadeel. Het jaarinkomen steeg door de nabetaling. Daardoor moest er mogelijk meer inkomstenbelasting worden betaald of ontving u lagere toeslagen.
 • Maar er was ook financieel voordeel. Omdat het pensioeninkomen een tijd te laag was, werd er mogelijk minder inkomstenbelasting betaald of ontving u hogere toeslagen.

Het verschil tussen de voor- en nadelen is de overgebleven schade. We stellen de schade vast met de bij ons bekende gegevens én alle relevante belastingwetgeving van de jaren dat u een hoger pensioen had moeten krijgen. Deze berekening is een benadering. Om zeker te weten dat we u een goed aanbod doen, is de schadevergoeding ruim vastgesteld. 

Nee, dit is een nettobedrag en heeft daarom geen invloed op belastingen of toeslagen.

U krijgt geen brief van ons in het jaar na de nabetaling als:

 • U geen wettelijke rente van ons kreeg. Kijk op de betaalspecificatie waar de nabetaling staat vermeld of u ook wettelijke rente heeft gekregen.
 • Uw nabetaling lager was dan € 500 bruto.
 • Uw pensioen in het verleden is afgekocht. Het afkopen van pensioen is wettelijk geregeld en zorgt altijd voor een piek in het inkomen. Ook als wij het (volledige) bedrag op tijd hadden uitbetaald. Daarom zien wij dit niet als fiscale schade. 
 • De ingangsdatum van het (hogere) pensioen en de nabetaling(en) vonden plaats in hetzelfde jaar. Hierdoor blijft het jaarinkomen van dat jaar gelijk. 

Dat heeft verschillende redenen. Wij houden ook rekening met de voordelen die u had omdat uw pensioen een tijd te laag was. U betaalde bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting. Daarnaast kijkt de Belastingdienst ook naar andere inkomsten. En er kunnen bijzondere persoonlijke omstandigheden spelen. Die weten wij niet.

Dat hangt af van het moment waarop wij het ondertekende voorstel terugkrijgen. Wij verwerken dat in onze administratie en betalen het bedrag zo snel mogelijk aan u uit. Dat duurt maximaal 8 weken. Meestal zal dat sneller zijn.