Schade door een nabetaling

Een nabetaling zorgt voor een stijging in uw jaarinkomen. Dit kan nadelige gevolgen voor u hebben. Kijk hier welke situatie op u van toepassing is. 

Heeft u geen nabetaling gehad maar bent u het ergens anders niet mee eens? Laat het ons dan weten.

 

Ik denk dat ik schade heb door de nabetaling die ik van jullie kreeg

Als wij schade bij u hebben vastgesteld, krijgt u in het jaar na de nabetaling een brief van ons. U krijgt geen brief van ons in het jaar na de nabetaling als:

 • U geen wettelijke rente van ons kreeg. Kijk op de betaalspecificatie waar de nabetaling staat vermeld of u ook wettelijke rente heeft gekregen.
 • Uw nabetaling lager was dan € 500 bruto.
 • Uw pensioen in het verleden is afgekocht. Het afkopen van pensioen is wettelijk geregeld en zorgt altijd voor een stijging in het jaarinkomen. Ook als wij het (volledige) bedrag op tijd hadden uitbetaald. Daarom zien wij dit niet als financiële schade. 
 • De ingangsdatum van het (hogere) pensioen en de nabetaling(en) vonden plaats in hetzelfde jaar. Hierdoor blijft het jaarinkomen van dat jaar gelijk. 

Dan kunt u per brief of per e-mail een schadevergoeding bij ons aanvragen

Dit kan gemakkelijk door in de e-mail of brief uw klantnummer en het jaar (of de jaren) van de nabetaling(en) te zetten. Mailen kan via ons contactformulier. Een brief kunt u sturen naar:

ABP t.a.v. Team Gevolgschade
Postbus 4804
6401 JL HEERLEN 

U heeft geen recht op schadevergoeding als:

 • Uw nabetaling lager was dan € 500 bruto.
 • Uw pensioen in het verleden is afgekocht. Het afkopen van pensioen is wettelijk geregeld en zorgt altijd voor een stijging in het jaarinkomen. Ook als wij het (volledige) bedrag op tijd hadden uitbetaald. Daarom zien wij dit niet als financiële schade. 
 • De ingangsdatum van het (hogere) pensioen en de nabetaling(en) vonden plaats in hetzelfde jaar. Hierdoor blijft het jaarinkomen van dat jaar gelijk. 

Ik heb van jullie een voorstel tot schadevergoeding gekregen

Dan kunt u besluiten niet in te gaan op ons aanbod. De standaardprocedure om een schadevergoeding aan te vragen staat dan voor u open. U moet dan zelf aantonen welke financiële voor- en nadelen u had over de periode dat uw pensioen te laag was. De procedure is als volgt: 

1. U vraagt eerst de Belastingdienst om de middelingsregeling toe te passen. Dit kan voordelig voor u zijn. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe u middeling aanvraagt. Belangrijk: kreeg u in 2022 een nabetaling, dan kunt u in 2023 een middelingsverzoek aanvragen. Dat komt doordat de Belastingdienst in 2023 het fiscale jaar 2022 definitief vaststelt.

2. Heeft u een beslissing op uw middelingsverzoek van de Belastingdienst gekregen en er is nog steeds financiële schade? Dan kunt u ons om een vergoeding vragen. Laat daarvoor een berekening maken door een belastingadviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Of door een NBA-accountant die is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Houd er rekening mee dat hier kosten aan zijn verbonden. Deze kosten vergoeden wij niet. De adviseur moet de berekening onderbouwen met bewijsstukken. Wij hebben de volgende bewijsstukken van u nodig:

 • De beslissing van de Belastingdienst op het middelingsverzoek.
 • De berekening van uw schade. Houd hierbij ook rekening met de voordelen die u had omdat uw pensioen in het verleden lager was.
 • Kopieën van belastingaanslagen die u nog heeft over de jaren waar de nabetaling betrekking op heeft.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u financiële schade heeft door de nabetaling.

Als de schade niet voldoende is onderbouwd, dan kunnen wij uw verzoek niet beoordelen en in behandeling nemen. Stuur alle bewijsstukken naar:

ABP t.a.v. Team Gevolgschade

Postbus 4804

6401 JL Heerlen

 • Huurtoeslag: de nabetaling is bij de Belastingdienst aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. Daarmee wordt de nabetaling niet betrokken bij het vaststellen van de huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
 • Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ): het inkomen van 2 jaar geleden geldt als basis voor deze bijdrage. Daarom is er nu geen schade. U kunt na 2 jaar zelf het CAK om een aanpassing vragen. Het CAK berekent de bijdrage WLZ dan met het inkomen en vermogen van dat moment. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK. 
 • Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): deze bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Daardoor verandert er door onze nabetaling niets en is er geen schade.
 • Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): als wij het pensioen vanaf het begin goed hadden uitbetaald, was er over de hogere pensioenuitkering inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaald. Maar het inkomen was lager. Daardoor is er minder Zvw-premie betaald. Dat is een voordeel.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting: Deze korting geldt alleen voor het inkomen uit arbeid. De nabetaling is geen inkomen uit arbeid. Er is dan ook geen schade.

Voor het vaststellen van schade kijken wij naar de financiële voor- en nadelen over de periode dat het pensioen te laag was:

 • Door de eenmalige nabetaling was er financieel nadeel. Het jaarinkomen steeg door de nabetaling. Daardoor moest er mogelijk meer inkomstenbelasting worden betaald of ontving u lagere toeslagen.
 • Maar er was ook financieel voordeel. Omdat het pensioeninkomen een tijd te laag was, werd er mogelijk minder inkomstenbelasting betaald of ontving u hogere toeslagen.

Het verschil tussen de voor- en nadelen is de overgebleven schade. We stellen de schade vast met de bij ons bekende gegevens én alle relevante belastingwetgeving van de jaren dat u een hoger pensioen had moeten krijgen. Deze berekening is een benadering. Om zeker te weten dat we u een goed aanbod doen, is de schadevergoeding ruim vastgesteld.

Nee, dit is een nettobedrag en heeft daarom geen invloed op belastingen of toeslagen.

Dat heeft verschillende redenen. Wij houden ook rekening met de voordelen die u had omdat uw pensioen een tijd te laag was. U betaalde bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting. Daarnaast kijkt de Belastingdienst ook naar andere inkomsten. En er kunnen bijzondere persoonlijke omstandigheden spelen. Die weten wij niet.

Dat hangt af van het moment waarop wij het ondertekende voorstel terugkrijgen. Wij verwerken dat in onze administratie en betalen het bedrag zo snel mogelijk aan u uit. Dat duurt maximaal 8 weken. Meestal zal dat sneller zijn.