Schade door nabetaling ‘aanvulling samenvallende diensttijd’?

Een fors aantal deelnemers van ABP kreeg de afgelopen 2 jaar een nabetaling, omdat ze recht hadden op een aanvulling samenvallende diensttijd. Een deel daarvan heeft gevolgschade. ABP vergoedt die schade.

 

Kreeg u de aanvulling omdat u en uw partner voor 1995 tegelijk pensioen opbouwden? En kreeg u die nabetaling omdat u deze aanvulling al eerder had moeten krijgen? Dan krijgt u mogelijk een schadevergoeding.

Nadelige financiële gevolgen

Deze groep deelnemers had de aanvulling al eerder moeten krijgen. Wij hebben voor deze deelnemers de gemiste aanvulling berekend en als nabetaling uitgekeerd. Naast de nabetaling kregen deze deelnemers ook nog een bedrag aan wettelijke rente. Dat ging soms om grote bedragen. In veel gevallen hadden deze betalingen negatieve financiële gevolgen. Bijvoorbeeld een hogere Inkomstenbelasting. Of toeslagen van de overheid die wegvielen. Wij vinden het eerlijk om voor deze negatieve gevolgen een vergoeding te geven.

ABP vergoedt de reële financiële schade

Daarvoor bekijken we de positieve en de negatieve effecten van de nabetaling. Zo werd in het verleden mogelijk minder belasting betaald, omdat de aanvulling niet in het inkomen zat. Maar er kan ook een negatief effect zijn. Een nabetaling kan namelijk tot een onevenredig hogere belastingaanslag leiden. We verrekenen het voordeel (het positieve effect) en nadeel (het negatieve effect) en bepalen zo het schadebedrag. Dit is een nettobedrag en heeft daarom geen invloed op belastingen of toeslagen. Hoe we dit verrekenen werkt legt Meldpunt – het programma van omroep Max – heel duidelijk uit in deze korte animatiefilm.

Makkelijk en snel

Een aanvraag voor schadevergoeding is normaal gesproken een lang en lastig traject. Dit vraagt veel van onze deelnemers. Die moeten namelijk precies aantonen om welke schade het gaat. Vaak is daar de hulp van een beëdigd belastingadviseur bij nodig. Om de schade sneller te kunnen vergoeden en het voor onze deelnemers makkelijker te maken, doen we dit op een nieuwe manier.

Voorstel van ABP

Heeft u voor kerst 2021 een nabetaling en wettelijke rente gekregen vanwege ‘aanvulling samenvallende diensttijd’? Dan krijgt u een brief. Daarin staat of een voorstel voor schadevergoeding, of u leest dat wij geen schade konden vaststellen. U hoeft niets zelf te regelen of aan te vragen. Het enige dat u hoeft te doen is het voorstel te accepteren, te ondertekenen en terug te sturen. Dan zorgen wij dat u het bedrag snel op uw rekening heeft.

Een nabetaling kan in dat jaar een piek in uw inkomen veroorzaken. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor uw Inkomstenbelasting en eventuele toeslagen die u heeft. We hebben gekeken naar de Inkomstenbelasting, de zorgtoeslag, de heffingskorting en de ouderenkorting. Hierin kunnen financiële veranderingen optreden. Dit geldt zowel voor de periode waarin u uw aanvulling had moeten krijgen, als bij de nabetaling.

Wij berekenen de vergoeding uiteraard zorgvuldig. Voordelen door een lager inkomen in het verleden strepen we weg tegen nadelige financiële gevolgen van de nabetaling. We gaan daarbij terug tot aan het moment dat u de aanvulling al had moeten krijgen. We gebruiken daarvoor gegevens die al in onze administratie staan én alle relevante belastingwetgeving van de jaren dat u de aanvulling al had moeten krijgen.

We willen u niet een te laag bedrag aanbieden. Er zijn verschillende manieren om uw schade te berekenen. Het voorstel dat u krijgt, is gebaseerd op de voor u gunstigste berekening. 

Wij ontvangen uw ondertekende voorstelvoor 1 aprilvoor 1 meivoor 1 juni
Uitbetaling door ABPrond 23 aprilrond 23 meirond 23 juni

Wij doen ons uiterste best om deze datum te halen, maar vanwege drukte kan het iets langer duren.

De huurtoeslag is niet meegenomen in het berekenen van het schadebedrag. Dat komt omdat u zelf bij de Belastingdienst kunt vragen de nabetaling aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. Op die manier heeft onze nabetaling geen invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Deze bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Daardoor verandert er door onze nabetaling niets en is er geen schade.

De nabetaling kan ook van invloed zijn op hoogte van het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Maar omdat u ouderdomspensioen ontvangt, gaan we ervan uit dat u geen gebruik maakt van deze regelingen. 

Deze is best ingewikkeld. Want door de nabetaling zijn er veranderingen. Maar ‘onder de streep’ heeft u hier geen schade. Mogelijk heeft u zelfs een voordeel. 

Als wij de aanvulling vanaf het begin goed hadden uitbetaald, had u over uw hogere pensioenuitkering inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaald. Dus meer dan u in werkelijkheid heeft betaald. Dat is een voordeel. 

Door de nabetaling stijgt uw inkomen. Het maximumbedrag waarover uw Zvw-bijdrage wordt berekend, is € 58.311 (in 2021). Ook als uw inkomen boven dit bedrag uitkomt. Uw voordeel is dat u in het verleden minder Zvw heeft betaald. En een voordeel is dat u nu niet over uw totale inkomen Zvw-bijdrage betaalt omdat er een maximumbijdrage is. 

Als uw inkomen plus de nabetaling onder het maximumbedrag van € 58.311 zijn gebleven, dan verandert de Zvw-bijdrage niet. In dat geval is de extra inkomensafhankelijke bijdrage die u in 2021 betaalde, gelijk aan de bijdrage die u zou hebben betaald als u de aanvulling wel vanaf het begin had gekregen. Hierdoor is er geen overgebleven schade. 

Was uw inkomen ook voor de nabetaling al hoger dan € 58.311? Dan is er ook geen schade. Uw eigen bijdrage was maximaal en blijft maximaal. De te laag uitbetaalde pensioenuitkering en de nabetaling hebben geen invloed.

Het inkomen van 2 jaar eerder geldt als basis voor deze bijdrage. Daarom is er nu geen schade. Maar het kan zijn dat u in de toekomst toch een hogere eigen bijdrage moet betalen. U kunt de Belastingdienst dan vragen onze nabetaling buiten beschouwing te laten. Meer informatie vindt u op de website van het CAK bij de ‘Eigen bijdrage rekenhulp’. 

Deze korting heeft geen invloed. Deze korting geldt alleen voor het inkomen uit arbeid. Uw nabetaling is geen inkomen uit arbeid. Er is dus ook geen schade. 

Een aanvraag voor schadevergoeding is best ingewikkeld. U moet bewijzen dat u schade heeft geleden. En om hoeveel het gaat. Dat is niet makkelijk. Met dit voorstel hoeft u helemaal niets te doen. U hoeft dus niet zelf een claim bij ABP in te dienen en bewijs aan te leveren. Het enige dat u hoeft te doen, is het voorstel accepteren, ondertekenen en terugsturen naar ons.

Voor 21 januari 2022 krijgt u een brief van ons met daarin ons voorstel voor schadevergoeding.

Vanaf het moment dat u de brief ontvangt, heeft u 2 maanden de tijd om het voorstel terug te sturen.

Het kan in een enkel geval voorkomen dat er iets bijzonders aan de hand is waardoor we u niet zomaar een betrouwbaar aanbod kunnen doen. Als dat zo is, nemen we contact met u op.

Dat u het niet eens bent, kan natuurlijk ook. U bepaalt dat uiteraard zelf. In dat geval volgt u de ‘normale’ procedure. In de brief staat hoe u dat doet. Maar u kunt ook kijken op onze pagina Nabetaling heeft gevolgen. Daar staat hoe wij met schade omgaan, hoe u schade aantoont en welke rol de Belastingdienst daarin speelt.

Als u het schikkingsvoorstel niet terugstuurt, dan kunnen wij het bedrag niet aan u uitbetalen. Dit kan alleen als u het voorstel accepteert en ondertekend terugstuurt.

Deze regeling is (nu nog) alleen voor mensen die een nabetaling hebben gekregen omdat zij recht hadden op de 'aanvulling samenvallende diensttijd'.

Deze regeling geldt (nu nog) alleen voor deze groep mensen. Wel bekijken we hoe we mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, deze of een andere oplossing kunnen bieden. Zodra we hier duidelijkheid over hebben, informeren we deze mensen. Zij hoeven dus niet zelf een claim in te dienen. 

Ja, we kijken ook bij nabetalingen na kerst 2021 of er schade is. Als dat zo is doen we een voorstel. Dat doen we op dezelfde manier als bij deze eerste groep.

Wettelijke rente is een vergoeding die u krijgt als u een bedrag te laat krijgt. Die vergoedt de schade die u (mogelijk) heeft omdat u niet over dat geld kon beschikken. Dit is wettelijk geregeld. Ook de hoogte (het rentepercentage) wordt door de overheid bepaald.