Aanvulling op uw pensioen

U heeft misschien recht op een aanvulling.

Heeft u voor 1986 tegelijkertijd bij ABP en bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd? Of heeft uw partner voor 1995 tegelijkertijd met u pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds? Of bent u tijdens uw pensioenopbouw bij ABP niet verzekerd geweest voor de AOW? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvulling op uw ABP-pensioen.

Hebben u en uw partner voor 1995 tegelijkertijd uitsluitend pensioen opgebouwd bij ABP? Of heeft u voor 1986 uitsluitend pensioen opgebouwd bij ABP en krijgt u een ABP NabestaandenPensioen? Dan hoeft u niets te doen. Wij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw pensioen. Heeft u of uw partner (of beiden) tegelijkertijd bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd? Dan moet u onderstaand formulier ‘Samenvallende diensttijd’ wel invullen.

Wanneer vraagt u de aanvulling aan?

 • U heeft in de periode vóór 1 januari 1986 gelijktijdig bij ABP én bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd. Vraag dan de aanvulling aan. Dit kan vanaf 9 maanden voor uw AOW-leeftijd.
 • Of u heeft in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én uw partner heeft gelijktijdig bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd. Vraag de aanvulling aan als u én uw partner al met AOW zijn. Of als de jongste van u beiden binnen 9 maanden AOW krijgt.

Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de aanvulling.

Zo vraagt u de aanvulling aan:  
 1. Vul het formulier 'Samenvallende diensttijd' in bij vraag 1, 2 en 3. 
 2. Stuur het formulier naar de andere pensioenuitvoerder en laat vraag 4 en 5 invullen. 
 3. Stuur daarna het volledig ingevulde formulier naar: ABP, Antwoordnummer 4058, 6400VC Heerlen.
Wanneer vraagt u de aanvulling aan?
 • Uw overleden partner heeft vóór 1986 pensioen opgebouwd bij ABP.
 • En u of uw overleden partner bouwde in diezelfde periode ergens anders pensioen op. Dit geldt ook als uw huidige partner in diezelfde periode pensioen opbouwde. 

Geldt dit voor u? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de aanvulling.

Zo vraagt u de aanvulling aan:  
 1. Vul het formulier 'Samenvallende diensttijd' in bij vraag 1, 2 en 3. 
 2. Stuur het formulier naar de andere pensioenuitvoerder en laat vraag 4 en 5 invullen. 
 3. Stuur daarna het volledig ingevulde formulier naar: ABP, Antwoordnummer 4058, 6400VC Heerlen.

Krijgt u of uw partner geen volledige AOW? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aanvulling op uw ABP-KeuzePensioen. 

U of uw partner moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U of uw partner is een periode vóór 1986 niet of vrijwillig verzekerd geweest voor AOW.
 • Deze periode valt samen met de tijd dat u of uw partner pensioen opbouwde bij ABP. 
Deze gegevens ontvangen wij van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op het moment dat u of uw partner de AOW-leeftijd bereikt, beoordelen wij of u in aanmerking komt voor deze aanvulling. U hoeft hiervoor niets te doen.

Ligt de hoogte van uw pensioen onder de afkoopgrens? Dan kunnen wij uw pensioen afkopen.  Als u één of meerdere aanvullingen krijgt, wordt uw pensioen hoger. Hierdoor kan uw pensioen toch hoger worden dan de afkoopgrens. In dat geval koopt ABP uw pensioen niet af en krijgt u elke maand uw pensioen.