Aanvulling op uw pensioen

Heeft u of uw partner, in dezelfde periode dat u bij ABP pensioen opbouwde, ook bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd? Of bent u tijdens uw pensioenopbouw bij ABP niet verzekerd geweest voor de AOW? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvulling op uw ABP-pensioen.

Samenvallende diensttijd

Is één van onderstaande situaties op u van toepassing? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor aanvulling van uw ABP-pensioen. Vul dan het formulier 'Samenvallende diensttijd' in. Let op! U hoeft op het formulier alleen uw gegevens in te vullen bij vraag 1, 2 en 3. 

U ontvangt ouderdomspensioen

  • U heeft in de periode vóór 1 januari 1986 gelijktijdig bij ABP én ergens anders pensioen opgebouwd. 
  • Of u heeft in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én uw partner heeft gelijktijdig ergens anders pensioen opgebouwd.

Hebben u of uw partner beiden pensioen opgebouwd bij ABP? Dan hoeft u niets te doen. Wij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw pensioen.

U ontvangt nabestaandenpensioen

  • Uw overleden partner heeft voor 1986 pensioen opgebouwd bij ABP.
  • En u of uw overleden partner bouwde in diezelfde periode ergens anders pensioen op. Dit geldt ook als uw huidige partner in diezelfde periode pensioen opbouwde.

Niet-verzekerde tijd AOW

Krijgt u of uw partner geen volledige AOW? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aanvulling op uw ABP-KeuzePensioen. 

U of uw partner moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • U of uw partner is een periode vóór 1986 niet verzekerd geweest voor AOW.
  • Deze periode valt samen met de tijd dat u/uw partner pensioen opbouwde bij ABP. 
Om in aanmerking te komen voor een aanvulling op uw ABP-KeuzePensioen dient u de beslissing van de SVB op te vragen en mee te sturen met het formulier 'Niet-verzekerde tijd' Alleen dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Een aanvulling op uw ABP-pensioen in verband met een ander pensioen kan pas vanaf de datum dat u de AOW-leeftijd bereikt. Wij adviseren u om actie te ondernemen kort voordat u AOW gaat ontvangen. Wordt de AOW-leeftijd niet binnen zes maanden bereikt? Dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Een aanvulling in verband met een pensioen van de partner kan pas vanaf de datum dat uw partner zelf de AOW-leeftijd bereikt. Wij adviseren u om actie te ondernemen kort voordat uw partner AOW gaat ontvangen. Wordt de AOW-leeftijd niet binnen zes maanden bereikt? Dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Ligt de hoogte van uw pensioen onder de afkoopgrens? Dan wordt uw pensioen mogelijk afgekocht. Bij de voorlopige berekening van uw pensioen hebben we nog geen rekening gehouden met eventuele aanvullingen. Als u één of meerdere aanvullingen gaat ontvangen wordt het bedrag hoger. Hierdoor kan het zo zijn dat de hoogte van uw pensioen toch boven de afkoopgrens ligt. In dat geval koopt ABP uw pensioen niet af en gaat u een maandelijks pensioen ontvangen.

Komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling? Dan verzoeken wij u zo snel mogelijk het formulier samenvallende diensttijd ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren.

Heeft u of uw partner in het verleden pensioen overgedragen naar het ABP? Vraag dan de gegevens op bij het oorspronkelijke pensioenfonds.