vader laat aan gezin iets zien op tablet

ABP PartnerPlusPensioen

Met ABP PartnerPlusPensioen spaarde u voor extra pensioen voor uw nabestaanden. Vanaf 1 januari 2016 is dit niet meer mogelijk. Wat u aan ABP PartnerPlusPensioen heeft opgebouwd, blijft van u.

ABP PartnerPlusPensioen is gestopt omdat u meer nabestaandenpensioen gaat opbouwen. Vanaf 1 januari 2016 is de opbouw van ABP NabestaandenPensioen als u overlijdt op of na uw 65ste namelijk omhoog gegaan naar 70%. Uw nabestaandenpensioen mag maximaal 70% van het ouderdomspensioen zijn. U heeft dus geen fiscale ruimte meer om voor extra nabestaandenpensioen te sparen.

Let op: ABP PartnerPlusPensioen komt alleen tot uitkering als u overlijdt op of na uw 65e jaar.

Lees meer informatie over opbouw hoogte nabestaandenpensioen.

Uw werkgever zorgt ervoor dat u geen premie meer betaalt. U hoeft daar zelf niets voor te regelen. Op uw salarisspecificatie ziet u vanaf januari 2016 dat er geen premie meer wordt ingehouden voor ABP PartnerPlusPensioen.

Heeft u geen werkgever meer? Dan stopt ABP uw premie-inleg.

Bent u militair? Dan is de opbouw van ABP NabestaandenPensioen als u overlijdt op of na uw 65ste vanaf 2016 omhoog gegaan naar 70%.

Mogelijk heeft u ABP PartnerPlusPensioen in 2015 tijdelijk stopgezet. Hierdoor heeft u de fiscale ruimte van het nabestaandenpensioen kunnen gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen. Vanaf 2016 is sparen voor extra nabestaandenpensioen helemaal niet meer mogelijk.