• Contact
Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Uw Uniform Pensioenoverzicht

Elk jaar krijgt u van ons een uniform pensioenoverzicht. Op deze pagina leest u hier meer over.

 

Op het pensioenoverzicht ziet u:

  • uw pensioenopbouw tot 1 januari 2024
  • wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt
  • welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd

U kunt ervoor kiezen uw ABP-post digitaal te ontvangen. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in MijnABP? Dan sturen wij u een e-mail.

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

 

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Staan de gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Partner onbekend' op uw pensioenoverzicht. 

 

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u:

  • de naam van uw pensioenfonds
  • de naam van uw pensioenregeling
  • de dag waarop u bij ABP bent gestopt met pensioen opbouwen
  • de pensioenleeftijd die voor u geldt bij ABP

Ouderdomspensioen

 

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. En hoe hoog uw jaarlijkse uitkering is op het moment dat u met pensioen gaat. Om dit brutobedrag te kunnen berekenen, gaan wij uit van uw AOW-leeftijd. Maar de hoogte van uw AOW-leeftijd kan veranderen. Deze wordt elk jaar bepaald door de overheid. Hierdoor kunnen de bedragen op uw pensioenoverzicht elk jaar anders zijn. Maar u krijgt altijd het pensioen waar u recht op heeft.

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is?
Kijk dan op MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Bent u geboren vòòr 1 januari 1958?
Dan gaan wij in uw pensioenoverzicht uit van uw nieuwe AOW-leeftijd. Deze staat voor 2020 en 2021 vast op 66 jaar en 4 maanden. Wij verwachten dus dat u eerder met pensioen gaat. En dat u minder lang pensioen opbouwt bij uw werkgever. Hierdoor werd uw jaarlijkse pensioenuitkering voor 2020 lager dan die van 2019. Tussen 2022 en 2024 stijgt uw AOW-leeftijd langzaam naar 67 jaar. Het bedrag op uw pensioenoverzicht verandert dan ook weer.

Bent u geboren op of ná 1 januari 1958?
Dan gaan wij in uw pensioenoverzicht alvast uit van een AOW-leeftijd van 67 jaar. De overheid maakte namelijk bekend dat de AOW-leeftijd in 2025 van 67 jaar en 3 maanden wordt verlaagd naar 67 jaar. Wij verwachten dus dat u eerder met pensioen gaat. En dat u minder lang pensioen opbouwt bij uw werkgever. Hierdoor werd uw jaarlijkse pensioenuitkering voor 2020 mogelijk lager dan die van 2019. Na 2025 stijgt de AOW-leeftijd verder, afhankelijk van de levensverwachting.

 

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Dan staat op het overzicht hoeveel uw ex-partner krijgt van uw pensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

Heeft u gekozen voor conversie?
Een deel van uw pensioen is dan omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit deel is al in mindering gebracht op het pensioenbedrag dat u ziet op uw pensioenoverzicht.

 

Heeft u eerder een FVP-bijdrage ontvangen?

Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw overzicht.

 

Waar is geen rekening mee gehouden in dit pensioenoverzicht?

Uw scheiding als u op of na 1 januari 2021 een verzoek heeft ingediend voor het verdelen van uw pensioen. Houd er rekening mee dat een deel van uw pensioen mogelijk naar uw ex-partner gaat. Uw pensioen wordt daardoor lager dan nu op uw pensioenoverzicht staat.

 

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Multi web keuze-partner_en_wezenpensioen_abp.jpg

 

Als u overlijdt en u heeft een partner en kinderen, dan krijgen zij mogelijk een nabestaandenpensioen. Dit is een brutobedrag per jaar. Hier gaat nog belasting en premie zorgverzekering vanaf.

 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees meer over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

 

Uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van ABP NabestaandenPensioen? Dan is het deel van het ABP NabestaandenPensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in het pensioenoverzicht ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt ook wel Bijzonder Nabestaandenpensioen genoemd. Lees op deze pagina meer over het nabestaandenpensioen voor de ex-partner.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op nabestaandenpensioen? Dan krijgt hij of zij geen nabestaandenpensioen als u overlijdt. Op uw pensioenoverzicht staat of wij dit al hebben verwerkt in de bedragen.

Bent u na 1 januari 2021 gescheiden? Dan is hier in de getoonde bedragen nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw nabestaandenpensioen gaat dan mogelijk naar uw ex-partner.

 

Kinderen

Als u overlijdt en u heeft kinderen, dan krijgen zij mogelijk nabestaandenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg-, adoptie- of stiefkinderen. Lees meer over nabestaandenpensioen voor de kinderen.

 

Heeft u bijgespaard voor ABP PartnerPlusPensioen of ABP PartnerPlusPensioen Politie?

Tot 1 januari 2016 kon u sparen voor extra nabestaandenpensioen. Het bijgespaarde ABP PartnerPlusPensioen (Politie) is een aanvulling bij overlijden voor en na 65 jaar. Dit is meegenomen in de bedragen op uw pensioenoverzicht.

Risico

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Kijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

 

3scenarios.png

 

Wat als het mee- of tegenzit?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende scenario's.

 

Welvaartsvast

 

Verhogen of verlagen van uw pensioen

ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen (indexatie). Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. Uw pensioen wordt per 1 januari 2024 met 3,03% verhoogd. Bekijk meer informatie over indexatie.

Samenwonen of trouwen

 

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld overlijden, trouwen of samenwonen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op uw AOW-leeftijd. Dit pensioen wordt berekend door uw pensioenaanspraken opgebouwd op de verschillende pensioenrekenleeftijden (65 jaar en/of 67 jaar en/of 68 jaar) om te rekenen naar uw pensioen op uw persoonlijke AOW-leeftijd. Voor deze omrekening wordt gebruikt gemaakt van omrekenfactoren.

Deze omrekenfactoren kunnen elk jaar op 1 januari wijzigen. Daardoor kan uw pensioenuitkering op uw AOW-leeftijd hoger of lager uitvallen dan het jaar ervoor. Deze omrekenfactoren voor het nieuwe jaar zijn elk jaar vanaf eind november beschikbaar. In MijnABP rekent u met actuele getallen, dus met de omrekenfactoren die op dat moment gelden.

Vragen

 

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? Bel gerust onze klantenservice op het telefoonnummer 045 579 60 70. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.