Pensioenopbouw aanvullen

In sommige situaties bouwt u niet volledig pensioen op. Of zelfs helemaal niet meer. U kunt ervoor zorgen dat uw pensioenopbouw op peil blijft.

Wanneer is pensioenopbouw aanvullen mogelijk?

Pensioenopbouw aanvullen kan als één van de volgende situaties voor u geldt:

  • U werkt niet meer bij een ABP-werkgever en uw AOW-leeftijd ligt meer dan drie jaren in de toekomst.
  • U krijgt AOW en u werkt bij een ABP-werkgever.
  • U krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • U krijgt een ontslag- of werkloosheidsuitkering. En u krijgt deze vanuit een ontslag bij een ABP-werkgever.
  • U sprak bij uw ontslag met uw ex-werkgever af dat deze uw pensioenopbouw aanvult. De werkgever moet dit zelf aanvragen.

Let op: vraagt u aan na 1 december? Dan kunnen wij uw aanvraag niet meer verwerken voor medio januari (het erop volgende jaar). Er wordt dan gewerkt aan de jaarovergang. Voor de ingangsdatum van uw aanvraag voor Aanvullende Pensioenopbouw heeft dit geen gevolgen.

Let op: Bent u werkgever? En sprak u met uw ex-werknemer bij ontslag af dat u de pensioenopbouw aanvult tijdens zijn of haar uitkering? Vraag dan via deze rekenhulp de deelname voor uw ex-werknemer aan.

Let op: De premie die in de rekenmodule wordt berekend, gaat uit van de gegevens die u invult. Wij controleren deze gegevens. Kloppen de gegevens niet? Dan kan de echte premie hoger of lager uitvallen. De echte premie staat in de bevestiging die u van ons krijgt.

Bereken wat het kost en wat het oplevert

Dat doet u heel makkelijk met de rekenhulp. U ziet dan precies met hoeveel procent u uw pensioenopbouw kunt aanvullen en hoeveel dat elke maand kost. Ook ziet u hoeveel pensioen u daar straks voor krijgt. Vervolgens vraagt u heel makkelijk uw vrijwillige pensioenopbouw aan.
Belangrijk om te weten: uw aanvraag moet uiterlijk 9 maanden na uw ontslag bij ons binnen zijn. Ook uw werkgever kan deze tool gebruiken.

U kiest zelf voor welk percentage u uw pensioenopbouw aanvult

Dit is wel afhankelijk van uw situatie. U kunt het percentage 1 keer per jaar aanpassen. Uw totale pensioenopbouw kan niet meer zijn dan 100%.

U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor het deel dat u geen pensioen meer opbouwt.

De premie betaalt u zelf

U betaalt premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. In een enkel geval betaalt uw werkgever de premie.

Bent u militair? Dan betaalt u premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

U werkte bij een ABP-werkgever maar nu niet meer

Dan mag u maximaal 3 jaar na uw ontslagdatum uw pensioenopbouw aanvullen. Bent u een eigen bedrijf gestart of ZZP'er? Dan mag u uw pensioenopbouw 10 jaar aanvullen. U kunt uw pensioenopbouw niet aanvullen als u binnen 3 jaar AOW krijgt.

U krijgt AOW en werkt bij een ABP-werkgever

Dan kunt u maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd vrijwillig pensioenopbouw aanvullen.

U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen

Zolang u recht heeft op deze uitkering, kunt u uw pensioenopbouw aanvullen.

U krijgt een WW-, wachtgeld-, of UGM-uitkering

Zolang u recht heeft op 1 van deze uitkeringen, kunt u uw pensioenopbouw aanvullen.