Veelgestelde vragen

Defensie heeft met de vakbonden voor Defensiepersoneel een akkoord bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden (2021 – 2023). Daarin hebben ze onder meer afgesproken dat de salarissen stijgen.

Uw UGM-uitkering is daarom in september 2022 gestegen.  De veelgestelde vragen over de verhoging van september 2022 vindt u hier.

Een andere afspraak in de nieuwe arbeidsvoorwaarden gaat over de nieuwe salaristabel. Die is sinds 1 juli 2022 voor alle krijgsmachtonderdelen gelijk. In november 2022 stijgt uw UGM-uitkering daarom opnieuw. Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen hierover.

Dat hangt af van uw situatie. Vanaf 1 november 2022 ziet u op MijnABP uw verhoogde uitkering samen met een eenmalige nabetaling in november. Rond 19 november 2022 krijgt u van ons een (digitale) betaalspecificatie waarop u ziet hoeveel euro u precies van ons krijgt op uw bankrekening.

U ontvangt uw verhoogde UGM-uitkering vanaf november 2022. U krijgt dan ook een eenmalige nabetaling als u tussen 1 juli 2022 en 1 november 2022 een UGM-uitkering had. Wij maken het geld over op 23 november 2022.

Uw UGM-uitkering is met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 verhoogd. In november ziet u daarom een hogere uitkering, mede als gevolg van de nabetaling over de afgelopen vier maanden. De verhoging van de UGM-uitkering is het gevolg van afspraken die Defensie en bonden in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 hebben gemaakt over de invoering van een nieuwe salaristabel. Deze nieuwe salaristabel werkt door naar de uitkering voor alle UGM-ers.

Deze maatregel gaat in vanaf 1 juli 2022. De nabetaling krijgt u één keer als u tussen 1 juli 2022 en 1 november 2022 een UGM-uitkering ontving. U krijgt het geld tegelijk met uw (verhoogde) UGM-uitkering.

U ontvangt de nabetaling op 23 november 2022.

Het bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld van de hoogte van uw UGM-uitkering en of u tussen 1 juli 2022 en 1 november 2022 al een UGM-uitkering ontving. Hoeveel euro u netto ontvangt op uw bankrekening ziet u in de (digitale) betaalspecificatie (kijk bij de kolom: CORRECTIE). Die ontvangt u een paar dagen voor de uitbetaling op 23 november 2022.

Nee. Alleen als u tussen 1 juli 2022 en 1 november 2022 een UGM-uitkering ontving.

De aanpassingen vanuit de cao worden in drie stappen uitgevoerd. De verhoging in september was de eerste stap. De aanpassing van de salaristabel is de tweede. In januari 2023 volgt een derde stap. Als dit voor u aan de orde is, krijgt u hierover in januari 2023 automatisch bericht.

De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen en bepaalt op basis daarvan hoeveel toeslag u krijgt. Door de verhoging(en) van uw UGM-uitkering, de eenmalige uitkering in september en de nabetaling in november heeft u meer inkomen. Daardoor kan het zijn dat u minder toeslag krijgt. Of dat voor u geldt, weten wij niet. Het hangt onder meer af van uw huur, uw leeftijd, met hoeveel personen u in één huis woont en uw totale inkomen. Dat verschilt dus per persoon. Kijk voor meer informatie over toeslagen en handige rekentools op de website van de Belastingdienst.

U vindt in MijnABP uw verhoogde UGM-uitkering vanaf 1 november 2022. Ook krijgt u rond 19 november 2022 een extra (digitale) betaalspecificatie.
Hierin staat het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt. Dat is een optelsom van:
 • hoe hoog uw UGM-uitkering per 1 november 2022 is in bruto en netto bedragen (kijk bij kolom UGM), en;
 • de nabetaling (kijk bij kolom CORRECTIE).

U krijgt de uitkering van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) van het ministerie van Defensie. U heeft hier recht op als u met leeftijdsontslag gaat. Met het ministerie hebben we afgesproken dat ABP zorgt voor de uitbetaling hiervan. Daarom ontvangt u van ons de betaalspecificatie en ziet u ons op uw bankrekening staan als afzender.

Hoe hoog uw UGM-uitkering is, hangt af van uw salaris en toelagen. Werkte u parttime? Dan hebben we daarmee rekening gehouden.

Een eventuele verhoging van uw pensioen bij ABP of uw UGM-uitkering staat los van elkaar:
• De verhoging van uw (opgebouwde) pensioen is een besluit van het bestuur van pensioenfonds ABP. Dit gaat over uw inkomen als u (straks) met pensioen bent.
• De verhoging van uw UGM-uitkering is het gevolg van een nieuwe cao van Defensie. Dit gaat over uw inkomen nu. Als u met pensioen gaat, stopt de UGM-uitkering.

Ja. Aan ABP betaalt u meer premie voor de opbouw van uw pensioen. Deze premie gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog vanwege de hogere UGM-uitkering. Maar alleen als u op of na 1 januari 2023 recht op een UGM-uitkering heeft.

Ja. De verhoging van de UGM-uitkering heeft wel invloed op uw pensioen, de nabetaling niet. U bouwt pensioen op over uw pensioengevend inkomen. Bij ABP is de UGM-uitkering hiervan een onderdeel. Als de uitkering omhoog gaat, bouwt u over een hoger bedrag pensioen op. Dit doet ABP vanaf 1 januari 2023. De nabetaling tellen we niet mee voor de opbouw van uw pensioen. Wilt u meer weten over hoe uw pensioen opbouwt? Bekijk dan deze informatie.

Stuur ons uw vraag via e-mail op dit adres: brdugm@abp.nl

Op deze website vindt u meer informatie over de UGM-uitkering en over andere regelingen voor militairen. Meer informatie over de verhoging van uw UGM-uitkering en de eenmalige uitkering in september vindt u hier.