Sectoroverleg Defensie

Lees wie mee bepaalt over de pensioenregeling voor militairen van ABP

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, zeker ook voor militairen. Daarom maken hun werkgever (het Ministerie van Defensie) en werknemers (via vakbonden zoals VBM+AC, ACOM/CCOOP, ACOP en CMHF) hier samen afspraken over in het Sectoroverleg Defensie.

Bijvoorbeeld over hoeveel pensioen er jaarlijks wordt opgebouwd. En welke voorzieningen er zijn voor arbeidsongeschiktheid en overlijden. 

ABP voert als pensioenfonds voor onder andere de sector defensie deze afspraken uit. De afspraken worden vastgelegd in het Pensioenreglement voor militairen

Het pensioenfonds is als beheerder van de pensioenen een belangrijke adviseur van het Sectoroverleg Defensie. In een uiterste geval dat een wijziging van de pensioenregeling praktisch niet uitvoerbaar is of tot ongewenste effecten leidt, kan ABP als pensioenfonds de uitvoering daarvan weigeren. Dat proberen het ABP bestuur en het Sectoroverleg Defensie natuurlijk samen te voorkomen. 

Het accepteren van wijzigingen in de pensioenregeling door ABP is een verantwoordelijkheid van het pensioenfonds. In dit proces spelen de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan van ABP geen rol. Wel legt het bestuur van pensioenfonds ABP achteraf verantwoording aan hen af over het gevoerde beleid. Daarbij beoordelen de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan van ABP of de doorgevoerde wijzigingen inderdaad beheerst uitgevoerd kunnen worden. En of er geen groepen deelnemers of gepensioneerde militairen zijn die onbedoeld nadelige gevolgen ondervinden.