Nettopensioenregeling

Heeft u een pensioengevend salaris boven € 105.075? Dan bouwt u met ingang van 1 januari 2018 over het deel boven € 105.075 geen pensioen op.

U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling van ABP. Wilt u meteen weten wat dit voor u betekent? Ga dan naar de Rekenhulp en krijg inzicht in uw eigen situatie en mogelijkheden. U kunt in deze rekenhulp ook direct de nettopensioenregeling aanvragen. Bent u militair? Dan kunt u de rekentool onder speciaal voor militairen gebruiken. 

U kunt ook onze klantenservice bellen op 045 579 60 70 of een e-mail sturen naar nettopensioen@abp.nl.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee u pensioen opbouwt over uw salaris boven € 105.075. Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling betaalt u maandelijks een premie vanuit uw nettosalaris. Deze premie beleggen wij vervolgens voor u. Zo ontstaat een beleggingskapitaal. 

U koopt een pensioenuitkering in

De hoogte van het beleggingskapitaal is afhankelijk van uw premie-inleg en behaalde rendementen op uw beleggingen en kan dus fluctueren. Zodra u met pensioen gaat, als u overlijdt, of als uw deelname aan de ABP regeling stopt, moet u (of uw nabestaanden) met dit beleggingskapitaal een netto pensioenuitkering inkopen. Daarnaast kunt u zich in de nettopensioenregeling verzekeren van nabestaandenpensioen bij overlijden vóórdat u met pensioen gaat.

De regeling biedt drie mogelijkheden:

 • Totaalpakket:
  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in met uw beleggingskapitaal zodra u met pensioen gaat. Ook verzekert u zich met dit pakket voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25, 50, 75 of 100% zijn van uw maximale premie-inleg. Uw maximale premie-inleg kunt u berekenen in de rekenhulp.
 • Opbouwpakket:
  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in zodra u met pensioen gaat.U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25, 50, 75 of 100% zijn van uw maximale premie-inleg. Uw maximale premie-inleg kunt u berekenen in de rekenhulp.
 • Risicopakket:
  Met dit pakket verzekert u zich voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. Uw nabestaanden zijn dan verzekerd van een aanvullend inkomen. Dit is een risicoverzekering. U bouwt in dit pakket geen beleggingskapitaal op. Uw maandelijkse risicopremie van dit pakket kunt u berekenen in de rekenhulp.

De nettopensioenregeling biedt een aantal voordelen: 

 • Uw pensioen blijft zoveel mogelijk in lijn met de bestaande pensioenregeling.
 • Het gemak van uw pensioenaanspraken op één plek.
 • Het nabestaandenpensioen blijft op niveau.
 • Als u tijdens deelname arbeidsongeschikt raakt, kunt u blijven deelnemen en hoeft u geen premie meer te betalen.
 • De kosten tijdens deelname zijn relatief laag doordat gebruik wordt gemaakt van infrastructuur van ABP.

De nettopensioenregeling kent een aantal kosten:

 • U betaalt per jaar € 35 aan vaste administratiekosten. Deze kosten worden maandelijks verrekend. U betaalt geen instapkosten.
 • U betaalt beheerkosten over het opgebouwde kapitaal. Deze zijn afhankelijk van uw leeftijd. De kosten variëren in 2018 tussen 0,069% en 0,109%.
 • Ook zijn er verschillende beleggingskosten. Het gespaarde kapitaal wordt, voordat het wordt toegekend, verminderd met deze beleggingskosten.
 • Moet u een medische keuring ondergaan voor u kunt deelnemen? Dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Als u met pensioen gaat, moet u uw beleggingskapitaal dat u opbouwt in het totaal- of het opbouwpakket, omzetten in een pensioenuitkering. In de ABP nettopensioenregeling zijn hiervoor drie opties opgenomen. 

Let op: u kunt op dit moment alleen kiezen voor optie 1.

 1. Een pensioenuitkering bij ABP inkopen met het beleggingskapitaal.
  Als u met pensioen gaat, koopt u met uw beleggingskapitaal een pensioenuitkering. Een aantal factoren zoals marktrente, levensverwachting en solvabiliteitsafslag heeft invloed op de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering.
 2. Een pensioenuitkering bij een ander pensioenfonds inkopen met het beleggingskapitaal (shoppen).
  Dit kan alleen bij een pensioenfonds waar u eerder pensioen heeft opgebouwd. Het inkopen van de pensioenuitkering gebeurt onder de voorwaarden van dat pensioenfonds.
 3. Een pensioenuitkering bij een verzekeraar inkopen met het beleggingskapitaal (shoppen).
  Het inkopen van de pensioenuitkering gebeurt dan onder de voorwaarden van die verzekeraar.

Waarom kunt u op dit moment alleen kiezen voor optie 1?

Bij introductie van de nettopensioenregeling in 2015 waren alle 3 opties mogelijk. Door een - in de loop van 2016 - gewijzigd standpunt van De Nederlandsche Bank kunt u momenteel echter alleen kiezen voor optie 1. Als u met pensioen gaat, bent u nu verplicht om een pensioenuitkering in te kopen bij ABP. Dit is mogelijk nadelig voor u.


ABP is verplicht een vaste opslag te berekenen: wat betekent dat voor u?

U kunt uw beleggingskapitaal nu alleen nog gebruiken om pensioen in te kopen bij ABP. Bij het inkopen van dit pensioen is ABP, net als andere pensioenfondsen, wettelijk verplicht om een vaste opslag te berekenen. Deze wettelijke verplichting betekent dat deelnemers circa 20% van hun beleggingskapitaal verliezen als zij hun pensioenuitkering moeten inkopen bij hun pensioenfonds.


Nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de nettopensioenregeling

Op 13 juni 2017 heeft Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief biedt zij een oplossing voor de (mogelijke) nadelige gevolgen van het inkopen van een nettopensioenuitkering met het beleggingskapitaal. 

De voorgestelde oplossing betreft een combinatie van de volgende twee maatregelen:

 1. Aanpassing van de vaste opslag.
  Bij het inkopen van een nettopensioenuitkering bij een pensioenfonds betaalt u nu een vaste opslag. In het voorstel van Staatssecretaris Klijnsma wordt deze opslag voortaan gebaseerd op de dekkingsgraad van het pensioenfonds op het moment dat u pensioen inkoopt. De opslag wordt daardoor variabel: is de dekkingsgraad laag? Dan daalt ook de opslag die u betaalt bij het inkopen van een pensioenuitkering. Voor de opslag geldt wel een ondergrens. Ten opzichte van de huidige situatie is dit voor u een voordelige aanpassing van de nettopensioenregeling.
 2. Het invoeren van een shoprecht voor nettopensioen op pensioendatum.
  Bij het inkopen van een nettopensioenuitkering krijgt u de keuzemogelijkheid om uw nettopensioenuitkering in te kopen bij een ander pensioenfonds of verzekeraar. Als u met pensioen gaat, dan bent u niet langer verplicht om uw nettopensioenuitkering bij ABP in te kopen. Hiermee zou u alsnog het shoprecht kunnen krijgen zoals dat bij de start van uw nettopensioenregeling aan u is aangeboden.

Voor de invoering van beide maatregelen heeft Staatssecretaris Klijnsma 1 januari 2018 als mogelijke datum genoemd. Beide maatregelen zijn zoals eerder vermeld nog niet definitief: de besluitvorming hierover in de politiek moet nog plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de voorgestelde oplossingen en wanneer deze eventueel worden ingevoerd, zullen wij deze informatie hier publiceren.

U kunt de nettopensioenregeling aanvragen via de Rekenhulp. Via deze rekenhulp krijgt u ook inzicht in uw eigen situatie en uw mogelijkheden.

Let op! Soms is een gezondheidsverklaring nodig
Als u zich aanmeldt binnen zes maanden nadat uw pensioengevend salaris hoger is dan de aftoppingsgrens (in 2018 € 105.075), is er geen gezondheidsverklaring nodig. Meldt u zich na zes maanden aan, dan is een gezondheidsverklaring nodig en eventueel een medische keuring voordat u kunt deelnemen. De kosten van deze keuring zijn voor uw eigen rekening. De kosten zijn minimaal €30.

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld:

 • 2015: € 100.000
 • 2016: € 101.519
 • 2017: € 103.317
 • 2018: € 105.075

De termijn van zes maanden start zodra uw pensioengevend salaris in enig jaar hoger is dan de hierboven genoemde aftoppingsgrenzen.

Als u militair bent, dan kunt u de rekentool voor militairen gebruiken. Bent u zowel burger als militair? Dan moet u voor beide dienstbetrekkingen apart de nettopensioenregeling aanvragen.

Bekijk de rekentool voor militairen

Bekijk de productwijzer en onderstaande video voor meer informatie over de nettopensioenregeling. De productwijzer is de versie van 2017. Binnenkort verschijnt de versie voor 2018.