Nettopensioenregeling

Heeft u een pensioengevend salaris boven € 103.317? Dan bouwt u met ingang van 1 januari 2017 over het deel boven € 103.317 geen pensioen op.

U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling. Wilt u meteen weten wat dit voor u betekent? Ga dan naar de Rekenhulp en krijg inzicht in uw eigen situatie en mogelijkheden. U kunt in deze rekenhulp ook direct de nettopensioenregeling aanvragen. Bent u militair? Dan kunt u de rekentool onder speciaal voor militairen gebruiken. Ook kunt u onze klantenservice bellen op 045 579 60 70 of een e-mail sturen naar nettopensioen@abp.nl

De nettopensioenregeling is een regeling die zorgt voor aanvullende pensioenopbouw. U betaalt de premie vanuit uw netto salaris. Deze regeling is vrijwillig, u bepaalt dus zelf of u deelneemt. Ook bepaalt u zelf uw deelnamepercentage. U kunt deelnemen voor 25, 50, 75 of 100%.

De regeling biedt drie mogelijkheden:

 • Totaalpakket:
  U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en nabestaandenpensioen als u met pensioen gaat. Ook verzekert u zich voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling.
 • Opbouwpakket:
  U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en nabestaandenpensioen als u met pensioen gaat.
 • Risicopakket:
  U verzekert zich voor extra nabestaandenpensioen dat wordt uitbetaald als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling.

De nettopensioenregeling biedt een aantal voordelen: 

 • Uw pensioen blijft zoveel mogelijk in lijn met de bestaande pensioenregeling.
 • Het gemak van uw pensioenaanspraken op één plek.
 • Het nabestaandenpensioen blijft op niveau.
 • Als u tijdens deelname arbeidsongeschikt raakt dan kunt u blijven deelnemen en hoeft u geen premie meer te betalen.
 • De kosten tijdens deelname zijn relatief laag doordat gebruik wordt gemaakt van infrastructuur van ABP.

De nettopensioenregeling kent een aantal kosten:

 • U betaalt per jaar €35 aan vaste administratiekosten. Deze kosten worden maandelijks verrekend. U betaalt geen instapkosten.
 • U betaalt beheerkosten over het opgebouwde kapitaal. Deze zijn afhankelijk van uw leeftijd. De kosten variëren ongeveer tussen 0,072% en 0,114%.
 • Ook zijn er verschillende beleggingskosten. Het gespaarde kapitaal wordt, voordat het wordt toegekend, verminderd met deze beleggingskosten.
 • Moet u een medische keuring ondergaan voor u kunt deelnemen? Dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Als u met pensioen gaat, heeft u verschillende keuzes voor wat betreft de uitkering van de nettopensioenregeling. Zo kunt u het gespaarde kapitaal omzetten in pensioen bij ABP. Ook kunt u het gespaarde kapitaal omzetten in pensioen bij een ander pensioenfonds, waar u pensioen heeft opgebouwd. Tenslotte kunt u het gespaarde kapitaal omzetten in een uitkering bij een verzekeraar.

Wilt u het gespaarde kapitaal omzetten in pensioen? Dan zijn zaken als marktrente, levensverwachting en de solvabiliteitsopslag van invloed op de hoogte van dit pensioen. Zet u het opgebouwde kapitaal om in pensioen bij een pensioenfonds? Dan kan dit pensioen in de toekomst toenemen door indexatie, maar ook afnemen als er gekort moet worden. Dit is mede afhankelijk van de financiële positie van het fonds.

De wettelijk voorgeschreven solvabiliteitsopslag (momenteel circa 27%) is van toepassing. De solvabiliteitsopslag wordt geheven ter bescherming van de pensioenuitkering tegen financiële risico's.

U kunt de nettopensioenregeling aanvragen via de Rekenhulp. Via deze rekenhulp krijgt u ook inzicht in uw eigen situatie en uw mogelijkheden.

Let op! Soms is een gezondheidsverklaring nodig.

Als u zich aanmeldt binnen zes maanden nadat uw pensioengevend salaris hoger is dan­ € 103.317, is er geen gezondheidsverklaring nodig. Meldt u zich na zes maanden aan, dan is een gezondheidsverklaring nodig en eventueel een medische keuring voordat u kunt deelnemen. De kosten van deze keuring zijn voor uw eigen rekening. De kosten zijn minimaal €30.

Wanneer u militair bent dan kunt u de rekentool voor militairen gebruiken. Bent u zowel burger als militair dan dient u voor beide dienstbetrekkingen apart de nettopensioenregeling aan te vragen.

Bekijk de rekentool voor militairen

Bekijk de productwijzer en onderstaande video voor meer informatie over de nettopensioenregeling.