Nettopensioenregeling

Heeft u een pensioengevend salaris boven € 107.593? Dan bouwt u met ingang van 1 januari 2019 over het deel boven € 107.593 geen pensioen op.

U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling van ABP. Wilt u meteen weten wat dit voor u betekent? Ga dan naar de Rekenhulp en krijg inzicht in uw eigen situatie en mogelijkheden. U kunt in deze rekenhulp ook direct de nettopensioenregeling aanvragen. Bent u militair? Dan kunt u de rekentool onder speciaal voor militairen gebruiken. 

U kunt ook onze klantenservice bellen op 045 579 60 70 of een e-mail sturen naar nettopensioen@abp.nl.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee u pensioen opbouwt over uw salaris boven € 107.593. Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling betaalt u maandelijks een premie vanuit uw nettosalaris. Deze premie beleggen wij vervolgens voor u. Zo ontstaat een beleggingskapitaal. 

U koopt een pensioenuitkering in

De hoogte van het beleggingskapitaal is afhankelijk van uw premie-inleg en behaalde rendementen op uw beleggingen en kan dus fluctueren. Zodra u met pensioen gaat, als u overlijdt, of als uw deelname aan de ABP regeling stopt, moet u (of uw nabestaanden) met dit beleggingskapitaal een nettopensioenuitkering inkopen. Daarnaast kunt u zich in de nettopensioenregeling verzekeren van nabestaandenpensioen bij overlijden vóórdat u met pensioen gaat.

De regeling biedt drie mogelijkheden:

 • Totaalpakket:
  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in met uw beleggingskapitaal zodra u met pensioen gaat. Ook verzekert u zich met dit pakket voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25, 50, 75 of 100% zijn van uw maximale premie-inleg. Uw maximale premie-inleg kunt u berekenen in de rekenhulp.
 • Opbouwpakket:
  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in zodra u met pensioen gaat. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25, 50, 75 of 100% zijn van uw maximale premie-inleg. Uw maximale premie-inleg kunt u berekenen in de rekenhulp.
 • Risicopakket:
  Met dit pakket verzekert u zich voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. Uw nabestaanden zijn dan verzekerd van een aanvullend inkomen. Dit is een risicoverzekering. U bouwt in dit pakket geen beleggingskapitaal op. Uw maandelijkse risicopremie van dit pakket kunt u berekenen in de rekenhulp.

De nettopensioenregeling biedt een aantal voordelen: 

 • Uw pensioen blijft zoveel mogelijk in lijn met de bestaande pensioenregeling.
 • Het gemak van uw pensioen op één plek.
 • Het nabestaandenpensioen blijft op niveau.
 • Als u tijdens deelname arbeidsongeschikt raakt, kunt u blijven deelnemen en hoeft u geen premie meer te betalen.
 • De kosten tijdens deelname zijn relatief laag doordat gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur van ABP.

De nettopensioenregeling kent een aantal kosten:

 • U betaalt per jaar € 35 aan vaste administratiekosten. Deze kosten worden maandelijks verrekend. U betaalt geen instapkosten.
 • U betaalt beheerkosten over het opgebouwde kapitaal. Deze zijn afhankelijk van uw leeftijd. De kosten variëren in 2019 tussen 0,07% en 0,12%.
 • Ook zijn er verschillende beleggingskosten. Het gespaarde kapitaal wordt, voordat het wordt toegekend, verminderd met deze beleggingskosten.
 • Moet u een medische keuring ondergaan voor u kunt deelnemen? Dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Vanaf 1 januari 2019 is het pensioenreglement van ABP aangepast. Daarin staat ook een aantal wijzigingen voor de nettopensioenregeling. Bekijk het volledige pensioenreglement 2019.

 1. De aftoppingsgrens is € 107.593 
  In 2019 bouwt u in de ABP basisregeling pensioen op over uw salaris tot € 107.593. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.
 2. Premiestaffel en actuariële factoren 2019 
  In het pensioenreglement vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren) en de lifecycle (de beleggingsmix). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2019. De bedragen op uw polisblad zijn gebaseerd op deze nieuwe factoren.

Deze wijzigingen gelden alleen voor het Totaalpakket en Opbouwpakket:

 1. Vaste opslag is vervallen en inkoopfactoren per kwartaal
  Vanaf de introductie van de nettopensioenregeling moest ABP een vaste opslag berekenen als u een nettopensioenuitkering inkocht. Dit was een wettelijke verplichting voor alle pensioenfondsen. Dit betekende dat deelnemers circa 20% van hun beleggingskapitaal verloren als zij hun pensioenuitkering inkochten bij hun pensioenfonds. Deze vaste opslag is vervallen. De opslag is nu variabel, met een minimum van 4%. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds ('dekkingsgraad') betaalt u een hogere of lagere opslag. De opslag is een van de factoren die invloed hebben op de hoogte van de pensioenuitkering die u kunt inkopen. Deze inkoopfactoren worden voortaan ieder kwartaal bepaald en in het pensioenreglement gepubliceerd.
 2. Beheerkosten zijn verhoogd
  U betaalt ABP voor het beheren en beleggen van uw kapitaal. Deze kosten worden in mindering gebracht op uw kapitaal en zijn onder meer afhankelijk van uw leeftijd. De beheerkosten zijn in 2019 iets verhoogd. In 2018 betaalde u tussen 0,069% en 0,109% van uw kapitaal. In 2019 tussen 0,07% en 0,12%.

Als u met pensioen gaat, moet u uw beleggingskapitaal omzetten in een pensioenuitkering. Deze uitkering koopt u in bij ABP. Factoren zoals marktrente, levensverwachting en een opslag hebben invloed op de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering.

U kunt de nettopensioenregeling aanvragen via de Rekenhulp. Via deze rekenhulp krijgt u ook inzicht in uw eigen situatie en uw mogelijkheden.

Let op! Soms is een gezondheidsverklaring nodig
Als u zich aanmeldt binnen zes maanden nadat uw pensioengevend salaris hoger is dan de aftoppingsgrens (in 2019 € 107.593), is er geen gezondheidsverklaring nodig. Meldt u zich na zes maanden aan, dan is een gezondheidsverklaring nodig en eventueel een medische keuring voordat u kunt deelnemen. De kosten van deze keuring zijn voor uw eigen rekening. De kosten zijn minimaal €30.

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld:

 • 2015: € 100.000
 • 2016: € 101.519
 • 2017: € 103.317
 • 2018: € 105.075
 • 2019: € 107.593

De termijn van zes maanden start zodra uw pensioengevend salaris in enig jaar hoger is dan de hierboven genoemde aftoppingsgrenzen.

Als u militair bent, dan kunt u de rekentool voor militairen gebruiken. Bent u zowel burger als militair? Dan moet u voor beide dienstbetrekkingen apart de nettopensioenregeling aanvragen.

Bekijk de rekentool voor militairen