Voorwaardelijk pensioen

Als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU, heeft u mogelijk recht op verhoging van uw ABP KeuzePensioen. Deze verhoging noemen we het voorwaardelijk pensioen.

'Voorwaardelijk', omdat het nog niet definitief is. Wanneer heeft u recht op voorwaardelijk pensioen?

  • Als u tot 1 januari 2023 in dienst blijft bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. Of tot aan uw pensionering als deze eerder is. Na 1 januari 2023 of na pensionering wordt uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Dus als u na 1 januari 2023 bij uw werkgever stopt, heeft u toch recht op voorwaardelijk pensioen.
    Let op! Maakt u gebruik van levensloop? Dan moet de ingang van uw pensioen direct aansluiten op de laatste dag van uw levensloop. Anders vervalt uw voorwaardelijk pensioen.
  • Een andere voorwaarde is dat u op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst moest zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Als u uw dienstverband onderbreekt, dan heeft u geen recht meer op voorwaardelijk pensioen. Behalve als de onderbreking:

  • Kleiner is dan twee maanden.
  • Kleiner is dan 18 maanden en u een wachtgeld- of ontslaguitkering ontvangt.
  • Kleiner is dan vijf jaar als u een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Na de onderbreking moet u weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

Als u uit dienst gaat of uw dienstverband onderbreekt, raakt u meestal het voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar bent u gedeeltelijk met pensioen en raakt u uw baan kwijt, dan hoeft dat niet per se. Een voorbeeld. U bent voor 20% met pensioen. Dus u ontvangt al 20% van het voorwaardelijk pensioen. Dit deel is onvoorwaardelijk geworden. De resterende 80% blijven voorwaardelijk. Verliest u vervolgens uw baan, dan blijft de 80% voorwaardelijk pensioen voorwaardelijk. U raakt het dus niet kwijt door uw ontslag. Pas als u (volledig) met pensioen gaat, wordt het onvoorwaardelijk.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u uw voorwaardelijk pensioen. Tenminste als u op dit moment aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u op 1 januari 2023 of als u met pensioen gaat niet meer aan de voorwaarden? Dan wordt uw ‘Te bereiken pensioen’ verminderd met het bedrag dat staat onder ‘Voorwaardelijk pensioen’.