Voorwaardelijk pensioen

Als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU, heeft u mogelijk recht op verhoging van uw ABP KeuzePensioen. Deze verhoging noemen we het voorwaardelijk pensioen.

'Voorwaardelijk', omdat het nog niet definitief is. Wanneer heeft u recht op voorwaardelijk pensioen?

  • De datum 1 januari 2023 is belangrijk. Tot deze datum moet u in dienst blijven bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. Of tot aan uw pensionering als deze eerder is. Na deze datum of na pensionering wordt uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Dit betekent dat als u na 1 januari 2023 bij uw werkgever stopt, u toch recht heeft op voorwaardelijk pensioen.
  • Een andere voorwaarde is dat u op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst moest zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Als u uw dienstverband onderbreekt, dan heeft u geen recht meer op voorwaardelijk pensioen. Behalve als de onderbreking:

  • Kleiner is dan twee maanden.
  • Kleiner is dan 18 maanden en u een wachtgeld- of ontslaguitkering ontvangt.
  • Kleiner is dan vijf jaar als u een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Na de onderbreking moet u weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

Als u uit dienst gaat of uw dienstverband onderbreekt, raakt u meestal het voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar bent u gedeeltelijk met pensioen en raakt u uw baan kwijt, dan hoeft dat niet per se. Een voorbeeld. U bent voor 20% met pensioen. Dus u ontvangt al 20% van het voorwaardelijk pensioen. Dit deel is onvoorwaardelijk geworden. De resterende 80% blijven voorwaardelijk. Verliest u vervolgens uw baan, dan blijft de 80% voorwaardelijk pensioen voorwaardelijk. U raakt het dus niet kwijt door uw ontslag. Pas als u (volledig) met pensioen gaat, wordt het onvoorwaardelijk.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u uw voorwaardelijk pensioen. Tenminste als u op dit moment aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u op 1 januari 2023 of als u met pensioen gaat niet meer aan de voorwaarden? Dan wordt uw ‘Te bereiken pensioen’ verminderd met het bedrag dat staat onder ‘Voorwaardelijk pensioen’.