Voorwaardelijk pensioen

Dit is een verhoging van uw ABP Ouderdomspensioen en ABP NabestaandenPensioen bij overlijden vanaf 65 jaar. U kunt dit krijgen als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen en hoe hoog het bedrag is. Wij noemen dit pensioen 'voorwaardelijk' omdat het nog niet definitief is. Dit deel van uw pensioen kan dus vervallen.

Let op: met ingang van 1 januari 2023 eindigt de regeling voor voorwaardelijk pensioen.

Bent u op 31 december 2022 geen werknemer meer bij een ABP-werkgever en wordt u op of na 1 januari 2023 weer werknemer bij een ABP-werkgever? Dan is er sprake van een onderbreking en komt u niet meer in aanmerking voor voorwaardelijk pensioen.

Wanneer krijgt u het voorwaardelijke pensioen?

  • Als u op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst was bij een ABP-werkgever.
  • Als u onafgebroken in dienst blijft bij een ABP-werkgever tot 1-1-2023, of tot aan het moment waarop u uw ABP pensioen laat ingaan voor 1-1-2023.
  • Voldoet u hieraan? Dan voegen wij op 30 december 2022 het voorwaardelijk pensioen toe aan uw opgebouwde pensioen.  Hierna kunt u het niet meer verliezen door een eventueel ontslag.