Voorwaardelijk pensioen

Dit is een verhoging van uw ABP Ouderdomspensioen en ABP NabestaandenPensioen. U kunt dit krijgen als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen en hoe hoog het bedrag is.

Wij noemen dit pensioen 'voorwaardelijk' omdat het nog niet definitief is. Dit deel van uw pensioen kan dus vervallen.  

Wanneer krijgt u het voorwaardelijke pensioen?

  • Als u op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst was bij een ABP-werkgever.
  • Als u onafgebroken in dienst blijft bij een ABP-werkgever tot 1-1-2023, of tot aan het moment waarop u uw ABP pensioen laat ingaan.