Loonheffing en loonheffingskorting

Iedereen die een inkomen heeft, betaalt belasting

Dit is de heffing van inkomstenbelasting. Als voorheffing op de inkomstenbelasting houden wij loonheffing in op uw brutopensioen. Loonheffing bestaat uit:
•    loonbelasting
•    premie volksverzekeringen  (zoals premie voor AOW en Anw)

Krijgt u pensioen van ABP, dan passen wij loonheffingskorting toe als u dat wilt

U betaalt dan minder loonheffing. Maar 1 werkgever of uitkerende instantie mag loonheffingskorting toepassen. U mag zelf bepalen wie de korting toepast. De Belastingdienst verrekent altijd achteraf met de belastingaangifte, of u te veel of te weinig belasting heeft betaald. Dit betekent dat u uiteindelijk altijd de korting krijgt waar u recht op heeft.

Dat is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur.

U heeft 1 inkomen

Als u de loonheffingskorting toe laat passen, dan houdt u maandelijks netto meer over. Laat u geen loonheffingskorting toepassen, dan krijgt u mogelijk geld terug van de Belastingdienst.

U heeft meerdere inkomens en deze zijn even hoog

Zijn beide (of meer) inkomens ongeveer gelijk, dan maakt het niet uit waar u de korting toe laat passen.

U heeft meerdere inkomens en deze zijn niet even hoog

  • U laat loonheffingskorting toepassen op uw hoogste inkomen: mogelijk betaalt u dan elke maand te weinig belasting. De Belastingdienst verrekent achteraf via uw belastingaangifte. Er is een kans dat u een bedrag terug moet betalen aan de Belastingdienst.
  • U laat loonheffingskorting toepassen op uw laagste inkomen: mogelijk betaalt u dan elke maand te veel belasting. De Belastingdienst verrekent achteraf via uw belastingaangifte. Er is een kans dat u een bedrag terugkrijgt van de Belastingdienst.
  • U laat geen loonheffingskorting toepassen: mogelijk betaalt u dan elke maand te veel belasting. De Belastingdienst verrekent achteraf via uw belastingaangifte. Er is een kans dat u een bedrag terugkrijgt van de Belastingdienst.
Heeft u naast uw pensioen nog andere inkomens? Bijvoorbeeld salaris van uw werkgever of AOW van de SVB. De Belastingdienst telt alle inkomens die u in een jaar krijgt bij elkaar op. Daardoor kan het zijn dat een deel van uw inkomen in een hoger belastingtarief valt.

En ontvangt u pensioen van ABP? Dan regelt u dit zelf in MijnABP op de pagina ‘Pensioenuitkering’. Log in met DigiD. Zorg ervoor dat u de juiste instellingen van DigiD activeert. Dit is nodig om uw loonheffingskorting aan te passen. Hoe? Bekijk de pagina met DigiD uitleg.

U betaalt belasting in het land waar u woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in belastingverdragen. Daarin regelen landen onderling de bevoegdheid om belasting te heffen. Vraag bij de Nederlandse Belastingdienst om een vrijstelling van inhouding loonbelasting. Zo voorkomt u dat u in beide landen belasting betaalt. Voor deze vrijstellingsaanvraag heeft u een diensttijdoverzicht van uw pensioen nodig en het loonbelastingnummer van ABP. Dit is: 22 70 857 L 09. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie of bel met de Belastingtelefoon Buitenland 055-5 385 385 (vanuit het buitenland: +31 555 385 385).
Hulp nodig?