• Contact

Sectorale regelingen Politie

Regeling verhoging ouderdomspensioen Akkoord arbeidsvoorwaarden sector Politie 2005-2007

Had u op 30 december 2022 recht op inkoop max politie?

Voldeed u aan de voorwaarden uit overgangsbepaling A4 in bijlage 4 van het pensioenreglement zoals dat luidde op 30 december 2022? Dan is uw inkoop max politie uiterlijk op 30 december 2022 onvoorwaardelijk geworden. Uiterlijk op die datum hebben wij uw inkoop max politie toegevoegd aan uw opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt het daardoor niet meer verliezen bij een eventueel ontslag. 

Let op: met ingang van 1 januari 2023 is de regeling voor inkoop max politie geëindigd.

Was u op 31 december 2022 geen werknemer meer in de sector politie en wordt u op of na 1 januari 2023 weer werknemer in de sector politie? Dan is altijd sprake van een onderbreking zoals bedoeld in overgangsbepaling A4 van het pensioenreglement zoals dat luidde op 30 december 2022 en komt u niet meer in aanmerking voor inkoop max politie.

Had u aanspraken op afup-pensioen?

Afup was een vroegpensioenregeling binnen de sector Politie. Uw tot 1 januari 2006 opgebouwde aanspraken op afup-pensioen werden vastgesteld op basis van de artikelen E.2. E.2.1, E.2.2 en E.2.3 van het afup-opbouwreglement, zoals deze luidden op 31 december 2005. Het afup-pensioen was een aanvulling op de FPU.

Uw aanspraken op afup-pensioen hebben wij omgezet in aanspraken op ouderdomspensioen. Hiervoor gebruikten we een ruilfactor. De ruilfactor was voor afup algemeen 0,312 en voor afup specifiek 0,398.

Heeft u deelgenomen aan PartnerPlusPensioen Politie tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2016?

En overlijdt u na uw 65ste? Dan verhogen wij het partnerpensioen met uw opgebouwde aanspraken PartnerPlusPensioen Politie.