Regeling voorwaardelijk pensioen

Had u op 30 december 2022 recht op voorwaardelijk pensioen?

Voldeed u aan overgangsbepaling A3 in bijlage 4 van het pensioenreglement zoals dat luidde op 30 december 2022? Dan is uw voorwaardelijk pensioen op 30 december 2022 onvoorwaardelijk geworden. Op die datum hebben wij het toegevoegd aan uw opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt het daardoor niet meer verliezen bij een eventueel ontslag. 

Ging u vóór 30 december 2022 volledig of gedeeltelijk met ouderdomspensioen? En had u op dat moment recht op voorwaardelijk pensioen?

Dan is het volledige pensioen of het gedeelte waarvoor u met pensioen ging, onvoorwaardelijk geworden op de dag voordat uw ouderdomspensioen inging. Het resterende deel van het voorwaardelijk pensioen is onvoorwaardelijk geworden bij uw ontslag maar uiterlijk op 30 december 2022. Toen het resterende deel van uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk werd hebben wij het toegevoegd aan uw opgebouwd ouderdomspensioen. 

Let op: met ingang van 1 januari 2023 is de regeling voor voorwaardelijk pensioen geëindigd.

Was u op 31 december 2022 geen werknemer meer bij een ABP-werkgever en wordt u op of na 1 januari 2023 weer werknemer bij een ABP-werkgever? Dan is altijd sprake van een onderbreking zoals bedoeld in overgangsbepaling A3 van het pensioenreglement zoals dat luidde op 30 december 2022 en komt u niet meer in aanmerking voor voorwaardelijk pensioen.  

Overlijdt u op of na uw 65e?

En is uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk geworden en toegevoegd aan uw ouderdomspensioen? Dan wordt uw partnerpensioen berekend op basis van het ouderdomspensioen inclusief het voorwaardelijk pensioen.