• Contact

Pensioenopbouw - Heeft u recht op een suppletie in verband met arbeidsongeschiktheid?

Dan berekenen we de opbouw van uw pensioen met het salaris waarover uw suppletie is berekend. Dit pensioengevend inkomen veranderen we ieder jaar op 1 januari met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die onder deze pensioenregeling vallen.