• Contact

Had u op 31 december 2017 recht op een werkloosheidsuitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening werkloze ouderen?

Dan tellen wij de tijd dat u recht heeft op deze uitkering voor 3/8-deel mee. Dit geldt alleen als u vanaf 2018 zonder onderbreking recht houdt op de uitkering. Dit is een aanvullende uitkering na afloop van uw werkloosheidsuitkering of na afloop van uw WIA-loongerelateerde uitkering als u op dat moment 60 jaar of ouder was. En aan de overige voorwaarden voldoet.