Bouwde u voor 2018 pensioen op bij ABP?

Dan krijgen uw kinderen, als zij recht hebben op wezenpensioen, een aanvullende uitkering voor het betalen van de premies voor AOW en Anw over diensttijd voor 2018. Daarvoor gelden de volgende regels:

·      We verhogen het wezenpensioen met 15%.

·      Er geldt hiervoor wel een maximumbedrag. Dit vindt u in bijlage 3 Bedragen en percentages.

Het wezenpensioen dat uw kinderen krijgen bij uw overlijden is uitgedrukt in een deel van het ouderdomspensioen. In de periode tot 1 januari 2018 is dat deel een keer gewijzigd. In de tabel hieronder staat welk deel in welke periode van toepassing was.

Van

Tot

Wezenpensioen als deel van het ouderdomspensioen*

 

 

 

een verzorger*

geen verzorger**

max. wezenpensioen***

 

1-1-2008

1/7

2/7

5/7

1-1-2008

1-1-2018

10%

20%

50%

Heeft u gekozen voor eerst een hoger of lager pensioen? Of heeft u pensioen geruild? Dan rekenen we met het ouderdomspensioen vóór deze keuze.

* Overlijdt u en is er een verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen ieder het getoonde deel van het pensioen dat u in die periode opbouwde.

** Overlijdt u en is er geen verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen ieder het getoonde deel van het pensioen dat u in die periode opbouwde.

*** We betalen in totaal maximaal het getoonde deel van uw ouderdomspensioen aan wezenpensioen aan uw kinderen. Uw kinderen krijgen daar ieder een gelijk deel van.

Heeft u pensioen bij ABP opgebouwd vóór 1 januari 1996?

Dan gelden er bijzondere regels voor hoe uw pensioen over de periode tot 1 januari 1996 wordt berekend. Dat heeft ook gevolgen voor het wezenpensioen dat op basis van dat ouderdomspensioen wordt berekend. In overgangsbepaling K1 t/m K3 bij dit pensioenreglement staat in welke gevallen en tot welke bedragen wij een aanvulling verlenen of een korting toepassen.

Is het voorwaardelijk pensioen toegevoegd aan uw ouderdomspensioen?

Bij de berekening van de hoogte van het wezenpensioen houden wij geen rekening met het aan uw ouderdomspensioen toegevoegde voorwaardelijk pensioen (overgangsbepaling A3).