• Contact

Bouwde u vóór 1 januari 2015 pensioen op bij ABP?

  • Dan telde de verhoging van het inkomen op grond van artikel 3 van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen 1993 niet mee voor uw pensioenopbouw tot 1 januari 2015. De overhevelingstoeslag was een extra bedrag dat de werkgever aan de werknemer moest betalen. Per 1 januari 2001 is deze toeslag afgeschaft. Als compensatie werd het brutoloon van de werknemers met 1,9% verhoogd (met een maximum van € 791,85). Die verhoging telde niet mee voor de pensioenopbouw. En vormde daarom geen onderdeel van het pensioengevend inkomen. 
  • Dan geldt er in de berekening van uw pensioenopbouw tot 1 januari 2015 geen maximum bedrag voor uw pensioengevend inkomen.