• Contact

De meningen over het beschermen van gegevens staan niet stil. Daarom blijven we alle principes testen en aanpassen als dat nodig is.

Maatschappelijke meningen blijven veranderen. Daarom blijft ABP deze principes testen en aanpassen waar dat nodig is. Bij nieuwe ontwikkelingen in de dienstverlening van ABP kijken wij altijd of ze kloppen met onze ethische principes en ons privacybeleid. Onder 'privacy by design' leest u hier meer over. Bij twijfel vragen wij onze deelnemers. Dat doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van een onderzoek. Bent u het niet eens met één van deze principes? Of vindt u dat onze dienstverlening niet klopt met deze principes? Neem dan contact met ons op.

‘Privacy by design’

Als er iets verandert in onze dienstverlening, zorgen wij ervoor dat de inbreuk op uw persoonlijke leven zo min mogelijk is. Dit heet privacy by design. Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben. Dat heet ‘privacy by default’. Er zijn regels voor deze manier van werken. Wij worden regelmatig getest of wij ons houden aan deze regels. Stel dat we een grote verandering in onze dienstverlening willen maken. Dan testen we eerst of we geen risico’s op het gebied van privacy lopen. Als we risico lopen, dan nemen we maatregelen om deze risico’s weg te nemen.