We verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Ook kopen we geen persoonsgegevens van andere partijen.

ABP verkoopt uw persoonsgegevens nooit. In een aantal situaties delen wij wel uw gegevens.

 

Dit doen wij als we:

  • volgens de wet verplicht zijn om uw gegevens met anderen te delen. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister.
  • werkzaamheden aan anderen uitbesteden. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens alleen binnen het kader van de uitbestede taak en met de gepaste beveiligingsmaatregelen. Dat leggen we ook contractueel met hen vast.  
  • het verzoek van u krijgen om uw gegevens met een derde te delen.

ABP krijgt op verschillende manieren persoonsgegevens binnen, vooral:

  • via uw werkgever(s);
  • vanuit de Basis Registratie Personen;
  • van uzelf;
  • van UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Daarnaast kopen wij geen persoonsgegevens. Hierop maken wij één uitzondering: als deze persoonsgegevens nodig zijn om onze taak als pensioenuitvoerder te doen. Stel dat we niet in contact kunnen komen met iemand die met pensioen kan, omdat we zijn adresgegevens niet hebben. Dan gaan wij op zoek naar deze gegevens om hem te informeren over zijn pensioen.